EURES (European Employment Services) on Euroopa Komisjoni poolt loodud töövahenduse võrgustik, mis asutati 1993.aastal. Eestis on EURES tegevust koordineerivaks asutuseks Töötukassa.

EURES toetab töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides ja Šveitsis, kokku 31 riigis (EURES riigid): 
Austrias, Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Iirimaal, Itaalias, Luksemburgis, Hollandis, Portugalis, Hispaanias, Rootsis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Slovakkias, Sloveenias, Horvaatia, Maltal, Ungaris, Tśehhis, Küprosel, Bulgaarias ja Rumeenias ning Šveitsis.

EURES teenuse eesmärgiks on pakkuda:
- tööotsijatele infot ja nõustamisteenust töövõimaluste ning elamis- ja töötingimuste kohta Euroopas;
- tööandjatele tuge uute töötajate värbamisel Euroopast;
- piirialade elanikele informatsiooni töötamise kohta naaberriigis.

EURES võrgustiku edasiviivaks jõuks on enam kui 1000 EURES nõustajat üle Euroopa. EURES nõustajad oskavad konsulteerida nii tööotsijaid, kes soovivad leida tööd mõnes EURES riigis, kui ka Eesti tööandjaid, kes soovivad värvata uusi töötajaid EURES riikidest.

EURES nõustaja oskab anda informatsiooni:

  • vabade töökohtade kohta,
  • teise riiki tööle asumise tingimuste kohta,
  • töötamisega seonduvate sotsiaalsete garantiide kohta (erinevad sotsiaaltoetused, töötutoetused jms),
  • tööotsimisega seotud kasulike aadresside ja kontaktandmete kohta EMP liikmesriikides.

EURES võrgustiku kohta leiad informatsiooni ka Euroopa Komisjoni poolt hallatavast rahvusvahelisest EURES portaalist.

EURES portaalis leiate EURES võrgustikku kuuluvate riikide nõustajate kontaktid ning samuti on portaalis veebivestluse võimalus.

 

 

EURES CHAT 

Igal reedel saab erinevate riikide EURES nõustajatega online´is suhelda ning uurida elamis- ja töötamistingimuste kohta 12 riigis. Vaata lähemalt siit.