28.12.2023

Piiriülene kaugtöö ja sotsiaalkindlustus.  

Pärast COVID pandeemiat on inimesed üha rohkem harjunud töötama distansilt ja sageli minnakse ka kaugtööd tegema piiri taha teise riiki. Üha sagedasem on olukord, kui tööandja on ühes riigis ja töötaja teeb tööd ja elab hoopis teises riigis. Tekivad sotsiaal- ja tervisekindlustusalased küsimused nii tööandjal kui töötajal. 

Kui siiani toimis sotsiaalkindlustus tööandja asukohariigis, kui töötaja tegi kaugtööd teisest riigist vähem kui 25% ajast, siis 1. augustil kehtima hakanud raamistiku põhjal on võimalik kaugtööd teha kuni 50% teisest riigist nii, et sotsiaalkindlustus säilib tööandja asukoha riigis. Selleks peavad olema mõlemad riigid, kus tegevus toimub olema aga antud raamistu heakskiitnud ja leppega ühinenud.

Rohkem infot ja nimekiri riikidest, kes on ühinenud kaugtööd reguleeriva raamleppega (EL määruse nr 883/2004 artikli 16 lõike 1 kohaldamise raamleping) leiad siit.