Üldine

Pindala
48 845 km2
Rahvaarv
5,39 mln
Riigikeel
Slovaki
Riigikord
Palrmanetaarne demokraatlik vabariik
Riigipea
Zuzana Čaputová
Pealinn
Bratislava
Telefoni suunakood
+421

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Kui te olete EU liikmesriigi kodanik ja plaanite jääda Slovakkiasse kauemaks kui 3 kuud, siis te peate:

 • registreerima oma alalise elamise politseijaoskonnas, selleks peate esitama oma reisidokumendid ja dokumendi, mis tõestab kus te elama hakkate;
 • taotlema politseijaoskonnast dokumenti, mis tõestab teie alalise residentsuse õigust (30 päeva jooksul peale 3 kuu täitumist). Avaldusele peab olema lisatud tööleping; tunnistus koolist, kui õpite; panga väljavõte, et teil on piisavalt elatusvahendeid jne)
 • Kõik Slovakkias resideeruvad välismaalased (sh EU kodanikud) peavad teavitama kohalikke võime (Politseiametit) oma aadressist 10 tööpäeva jooksul riiki sisenemise päevast. Kolmanda riigi kodanikud 3 tööpäeva jooksul
 • Elukohast teavitamise vorm on leitav siit.

Lisainfo siin 

Töötamine

Tööturu lühiülevaade

Kirjeldus

Slovakkias oli töötuse määr  veebruaris 2023 6,1%.

Kõige rohkem vabu töökohti on sotsiaaltöö, tervishoiu valdkonnas.

Tööturu ülevaate leiab siit 

Töö leidmine

Kirjeldus

 

 • töö otsimine interneti kaudu;
 • töö otsimine ajalehekuulutuste kaudu – erinevate tegevusvaldkondade töökuulutusi avaldatakse päeva- ja nädalalehtedes, kohalikes ajalehtedes, samuti vastavates ajakirjades; 
 • töö-, sotsiaal- ja perekonnaameti osakondade kaudu – vastava piirkonna tööpakkumiste teavet uuendatakse igal nädalal, samas asuvad EURES keskused, mis on abiks töö leidmisel välismaal; kui jääte töötuks, siis pakuvad need erinevaid teenuseid – alates teavitamisest ja nõustamisest kuni mitmesuguste koolitusvõimaluste pakkumiseni; 
 • piirkondlikud töövahendusfirmad, teabekeskused ja EURES võrgustiku organiseeritud rahvusvahelised töövahendusprogrammid võimaldavad otsekontakte tööandjatega;
 • kontakteerumine tasuliste töövahendusagentuuridega. 

Internetportaalid: 

 

Õigused

Kirjeldus

Töösuhe algab kirjaliku töölepingu allkirjastamisega tööandja ja töövõtja poolt. Leping sõlmitakse, kui pooled on jõudnud kokkuleppele töö tegemise tingimustes. Tööandja ja töövõtja vahel sõlmitud tööleping peab sisaldama teatavaid üksikasju, sealhulgas: 

 • töö kirjeldus 
 • töö tegemise koht 
 • töösuhte alguse kuupäev 
 • töötasu suurus

Lisaks tuleb tööandja ja töövõtja vahel sõlmitavas töölepingus ära näidata muud tingimused, sealhulgas: 

 • palgapäevad
 • tööaeg
 • puhkuse pikkus
 • töölepingu lõpetamisest etteteatamise tähtaeg 

Lepinguga võib täpsustada ka võimalikke muid osapoolte vahel kokku lepitud tingimusi, näiteks boonused ja preemiad.

1.jaanuarist  2023 on miinimumpalk Slovakkias 700 EUR kuus.

Slovakkias ei tohi kohustusliku töönädala pikkus ületada 40 tundi. Töö iseloomust olenevalt on nädala normaalne töötundide arv 37,5 kuni 40. Harilikult töötatakse 5 päeva nädalas. Lõunapaus kestab tavaliselt 30 minutit. Ületunnitöö ei ole tavapärane, ületundide eest on töötajal õigus saada lisatasu. Kui tööandja ja töötaja on kokku leppinud, et ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga, siis ei ole töötajal õigust saada selle eest rahalist hüvitist. Keskmine töönädala pikkus (koos ületundidega) ei tohi ületada 48 tundi.

Kui töötaja on kalendriaasta jooksul töötanud sama tööandja juures vähemalt 60 päeva, siis on tal õigus puhkusele. Iga-aastase puhkuse minimaalne pikkus on neli nädalat.
Emapuhkus – kestab 28 nädalat; õigus raseduspuhkusele algab minimaalselt 6 ja maksimaalselt 8 nädalat enne eeldatavat sünnituse tähtaega.

Vanemapuhkus – nii emal kui isal on õigus saada puhkust lapse hooldamiseks. Vanemapuhkust võimaldatakse lapsevanema poolt soovitud aja jooksul, enamasti kestab see lapse 3 aastaseks saamiseni. 

Riigipühad:

 • 1 jaanuar
 • 5. juuli,
 • 29. august,
 • 1. september,
 • 17. november,
 • 6. jaanuar,
 • Good Friday,
 • Lihavõtete esmaspäev,
 • 1.mai,
 • 8. mai,
 • 15. september,
 • 1. november,
 •  24. detsember, 25. detsember, 26. detsember.

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Palun vaata infot: https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/

MISSOC on ELi vastastikune sotsiaalkaitsealane infosüsteem, mis hõlmab üksikasjalikku, võrreldavat ning korrapäraselt ajakohastatavat teavet riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles.

MISSOC avaldab kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) ajakohastatud teavet sotsiaalkindlustussüsteemide kohta 27 ELi liikmesriigis + Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis, sealhulgas võrdlevaid tabeleid, mis hõlmavad 12 peamist sotsiaalkaitse valdkonda: rahastamine, tervishoid, haigus-, rasedus- ja sünnitus-, invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotus-, tööõnnetus- ja kutsehaigus-, pere-, töötushüvitised, toimetulekutoetus ja pikaajaline hooldus. Tabelites on välja toodud maksmistingimused ja summad.

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Sõltuvalt sissetulekust kehtib 2 tulumaksumäära: 19% EUR kuni tuluni 38,553.01 ja 25% alates tulult 38,553.01

Praktikas on kolm põhilist maksuliiki – otsesed, kaudsed ja kohalikud maksud.

Otsesed maksud: 
Üksikisikute ja juriidiliste isikute tulumaks.

Kaudsed maksud: 

KM (käibemaks) (20%) – makstakse lõpptarbijate poolt, kuid riigieelarvesse kannavad selle üle ettevõtted. Madalam, 10%-line käibemaksumäär kehtib teatavate ravimite, puudega isikute abivahendite ja raamatute maksustamisel. Rohkem infot.

Tarbimismaks – rakendatakse õlle, veini, tubakatoodete, kangete alkohoolsete jookide ja mineraalõlide (bensiin, diiselkütus) tarbimisele. 

Kohalikud maksud (kehtestavad kohalikud omavalitsused) on järgmised: 
kinnisvaramaks (maksustatakse maa, hooned ja korterid), koerapidamismaks, avalike kohtade kasutamise maks, müügiautomaatide maks, mänguautomaatide maks, ummikumaks (ajaloolisesse vanalinna sisenemise ja seal parkimise maks), mootorsõidukimaks (oleneb sõiduki mootori võimsusest ja tonnaažist), tuumajaamamaks ja majapidamiste jäätmekäitlusmaks.
Töötasu maksustamine:

Info keskmise palga kohta

 https://tradingeconomics.com/slovakia/wages

Tervisehoid

Kirjeldus

Tervishoiusüsteemi administreeritakse tervishoiu ministeeriumi poolt.Tervishoiu teenust pakuvad nii riiklikud, kui ka erateenuse pakkujad. Kõik võivad ise endale (pere)arsti valida.

Väljaspool arstide vastuvõtu aega saab abi erakorralise meditsiini osakonnast .

Lisainfo siin

Tööandja peab töötaja registreerima tervisekindlustuse saamiseks 8 päeva jooksul alates töösuhte algamisest ja samuti töösuhte lõppemisel töötaja kindlustuse lõpetama.

Elamiskulud

Kirjeldus

Eluase

Kinnisvara soetamisel saab ostja selle seaduslikuks omanikuks pärast omandiõiguse registreerimist maaregistris. 

Majutusega kaasnevad ka erinevad püsi- või muutuvkulud, näiteks küte, elekter, vesi, kanalisatsioon, varakindlustus, kontsessioonimaksed, jäätmevedu, rendikulu (üürimise korral), samuti elamukooperatiivi või elamu haldusfirmade liikmemaksud. 

Majutusega kaasnevate teenuste kulud olenevad:
majutuse tüübist (eramu, uus korter, vanem korter), elamispinna pindalast ja asukohast (linn, väikelinn, küla). 

Rohkem infot https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Slovakia

Haridus

Kirjeldus

Slovakkia haridussüsteemis on kohustuslik haridustee 10 aastat. Lapsed lähevad kooli 6 aastaselt. 

Peamised koolitüübid:

 • lasteaiad (3–6 aastased)
 • põhikoolid (6–15 aastased)
 • keskkoolid (15–19 aastased)
 • ülikoolid (alates 19 aastased)

Koolid võivad olla riigi-, era- või kirikukoolid, kuid need annavad sama standardiga hariduse. 

Lasteaiad (3–6 aastastele lastele) annavad põhilisi teadmisi ja oskusi, arendavad suhtlemisoskust, mõtlemist ja huvitegevust, valmistades üldiselt lapsi ette põhikooli astumiseks. 

Põhikoolid valmistavad lapsi ette edasiseks õppimiseks ja tööks. Harilikult on põhikoolis 9 klassi, mis on jaotatud 1. astme (noored) ja 2. astme (keskmine) koolideks. 

Keskkoolid, mis annavad kutsekeskhariduse, täieliku keskhariduse, täieliku kutsekeskhariduse ja kõrgema kutsehariduse, annavad õpilastele kutsealase ettevalmistuse ja valmistavad neid ette ülikooli astumiseks. Kutsekeskharidus hõlmab üldhariduse jätkamist ja kutseõpet ning lõpeb lõpueksamiga. Täielik keskharidus või täielik kutsekeskharidus hõlmab laiendatud kõrgema taseme üldharidust ja kutseväljaõpet edasijõudnutele; täieliku keskhariduse lõpetamisel tuleb teha keskkooli lõpueksam ja täieliku kutsekeskhariduse lõpetamisel tuleb teha keskastme kutseõppeasutuse või kutsekooli lõpueksam (mõlemal juhul on tase ‘maturita’). Kõrgem haridus ja kõrgem kutseharidus hõlmab edasist üldharidust ja kõrgema taseme spetsialistide väljaõpet tehnilistel, pedagoogilistel, kunsti- ja teistel erialadel ning selle lõpetamisel tehakse lõpueksam. Ka keskkoolid korraldavad keskhariduse ja ‘maturita’ taseme baasil koolitusi, kus õpilased saavad jätkata õpinguid eriala omandamiseks. 

Ülikoolid ja kolledžid valmistavad ette kolmanda haridustaseme kvalifitseeritud professionaale tehnika, teaduse, majanduse, sotsiaal- ja kunstivaldkondades.