Üldine

Pindala
20 273 km2
Rahvaarv
2,06 mln
Riigikeel
Sloveeni
Riigikord
Parlamentaarne vabariik
Riigipea
President Borut Pahor
Pealinn
Ljubljana
Telefoni suunakood
+386

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Elamisluba

Eesti Euroopa Liiduga Ühinemislepingust ning Euroopa Ühenduse Asutamislepingust tulenevalt võivad Eesti kodanikud alates 1. maist 2004 siseneda Sloveenia territooriumile viisata nii kehtiva passi kui ka isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel ning viibida seal kuni kolm kuud.

Juhul, kui Eesti kodanik soovib Sloveeniasse elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta taotlema elamisloa ja  registreerima oma elukoha või aadressi kohalikus omavalitsuses, mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisemise päevast.

Alla 18-aastaseid lapsi registreerivad nende vanemad või hooldajad.

Kui te viibite Sloveenias turistina, siis registreerib teid politseis teie elamiskoha omanik. 

Registreerimisel ja elamisloa taotlemisel peate esitama tõendid, et teil on õigus elada registreeritud aadressil:

  • omandiõigust tõendav dokument,
  • deklaratsioon kindlustatud toimetuleku kohta,
  • töötamise kohta tööandja poolt väljastatud tõend,
  • pensioni väljamaksmise tõend,
  • tõendid toimetuleku kohta teistest allikatest.

Te võite omandada alalise elamisloa Sloveenias, kui Te olete EL kodanik ja elate riigis 5 aasta jooksul.

Registreerimisel ja elamisloa saamisel saab välismaalane isikukoodi (EMŠO), mis on kantud Rahvastikuregistrisse. Andmed isikukoodist saadetakse samal ajal Maksuametile ja teistele ametkondadele. Rohkem informatsiooni EL kodanikele elamisloa saamise tingimuste kohta on võimalik küsida Siseministeeriumi migratsiooni osakonnast.

Tööluba

Eesti kodanikud ei vaja töötamiseks Sloveenias tööluba.

Et kontrollida olukorda tööturul, registreerivad kohalikud tööandjad tööle saabunud EL kodanikud Sloveenia Tööturuametis.

Sloveenias tööle asumiseks peab teil olema tõend töölevõtmise kohta või nii töövõtja kui ka tööandja poolt allkirjastatud tööleping. Kaasas peavad olema ka teised ametiisikute poolt tihti küsitavad dokumendid nagu üliõpilaspilet, pensionitunnistus või FIE-na tegutsemist tõendav dokument. 

Sloveenias viibival isikul peab olema kaasas ka EL riikidele ühine Euroopa ravikindlustuskaart, mida tasuta väljastab Eesti Haigekassa. Põhjalikum info Tervisekassa kodulehel.

Registreerimisel Tööturuametis on vajalikud samuti

  • isikutunnistuse (ID-kaardi) või passi koopia;
  • sotsiaalkindlustuse tunnistuse koopia.


Registreerimine Tööturuametis toimub töölepingu alusel vähemalt üks päev enne tööle asumist.

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Tööturu olukord on paranenud tugeva majandusliku kasvu tõttu. 

Töötuse määra  oli 2023 aasta veebruaris 3.6%. Sellele vaatamata on struktuurne tööturuprobleem püsiv. Vanemate ja madala kvalifikatsiooniga töötajate arv püsib madalam kui ELi keskmine ja nende osalemine aktiivsetes tööturumeetmetes on madal. Tööpuuduse vähenemine tekitab teatavad ülespoolset palgasurvet.

2023 aastal oli miinimumkuupalk Sloveenias –  1304 EUR. Keskmine kuupalk oli 2208 EUR.

Kõrgemad palgad olid finants-, avaliku halduse, kindlustus-, haridus-, tervishoiu ja sotsiaalkindlustuse ja avalike teenuste sektoris. Madalad palgad olid toitlustus-, tekstiili-, ehitus- ja põllumajandussektoris. Kesk Sloveenia ja lõunaida Sloveenia piirkondades olid palgad kõrgemad kui keskmine üle riigi. Pomurska ja Notranjska-Kraška piirkonnades olid palgad natuke madalamad riigi keskmisest http://www.stat.si/

 

Töö leidmine

Kirjeldus

Töö leidmine

Sloveenias võib otsida tööd Tööturuameti ja tööagentuuride kaudu. Tööandjad on kohustatud reeglina teatama kõikidest töökohtadest Tööturuametile.

Sloveenia Tööturuamet: http://www.ess.gov.si

Sloveenia värbamisteenistuste ja töövahendusfirmade veebileheküljed

Teised Tööotsinguportaalid:

Õigused

Kirjeldus

Töötingimused

Enne tööle asumist sõlmivad töötaja ja tööandja töölepingu. Sloveenias on lubatud töötada alates 15. eluaastast. Tööleping sõlmitakse kas määratud või määramata ajaks ning täistööpäeva või osalise tööajaga. Tööandja võib rakendada töötaja tööle asumisel ka katseaega sõltuvalt tema haridustasemest või töö raskusest.

Kaheksa päeva jooksul pärast seda, kui leping on sõlmitud, peab tööandja registreerima töötaja sotsiaal- ja töövõimetuskindlustuse saamiseks. Tööandja esitab töötajale kõik kindlustust puudutavad dokumendid 15 päeva jooksul pärast töötaja tööle asumist.

Töötasu

2023 aastal oli miinimumkuupalk Sloveenias –  1304 EUR. Keskmine kuupalk oli 2208 EUR.

Tööaeg

Tööaeg on reeglina 36–40 tundi nädalas. Juhul kui töö on seotud suure riskiga või ohuga tervisele, võib tööaeg olla vähem kui 36 tundi nädalas. 

Puhkus

Töötajal on õigus iga-aastasele puhkusele, mis kestab vähemalt 4 nädalat, sõltumata sellest, kas töötaja töötab täistööaega või osalise koormusega.
Kui töötaja töötab 5 päeva nädalas, on tal õigus saada puhkust 20 tööpäeva aastas. Neil, kes töötavad 6 päeva nädalas, kestab puhkus 24 päeva aastas. Kui töötaja töötab esimest aastat, siis on tal õigus puhkusele peale 6-kuulist töötamist.

 

Elamistingimused

Kirjeldus

Töötus ja hüvitised

Palun vaata infot: https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/

MISSOC on ELi vastastikune sotsiaalkaitsealane infosüsteem, mis hõlmab üksikasjalikku, võrreldavat ning korrapäraselt ajakohastatavat teavet riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles.

MISSOC avaldab kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) ajakohastatud teavet sotsiaalkindlustussüsteemide kohta 28 ELi liikmesriigis + Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis, sealhulgas võrdlevaid tabeleid, mis hõlmavad 12 peamist sotsiaalkaitse valdkonda: rahastamine, tervishoid, haigus-, rasedus- ja sünnitus-, invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotus-, tööõnnetus- ja kutsehaigus-, pere-, töötushüvitised, toimetulekutoetus ja pikaajaline hooldus. Tabelites on välja toodud maksmistingimused ja summad.

Tervishoid

Kirjeldus

Tervishoid

Kui Te sõidate Sloveeniasse, siis peab Teil kaasas olema Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse raviteenustele. Euroopa ravikindlustuskaardi väljastab Eesti Haigekassa ja see on tasuta kõikidele kindlustatud inimestele. Põhjalikum info Tervisekassa kodulehel.

Sotsiaalkindlustus Sloveenias

Sloveenia sotsiaalkindlustussüsteem põhineb sotsiaalkindlustusmaksude maksmisel. Sotsiaalkindlustusmakse maksavad nii töötajad kui ka tööandjad ning nende maksude suurus määratakse Sloveenias vastavalt sotsiaalkindlustuse sissemaksete tasumise seadusele. 

Tööandja on kohustatud registreerima töötaja Sloveenia Haigekassa kindlustuse registris 8 päeva jooksul pärast töölepingu allakirjutamist. Tööandja peab ka ise registreeruma kindlustuse registris.

Peale selle on inimestel võimalus saada ka vabatahtlikku (individuaalset või kollektiivset) kindlustust, mida võib vormistada erakindlustusfirmades, millel on vastav litsents tegutsemiseks.

Elamiskulud

Kirjeldus

Majutuseks võib Sloveenias teha valiku järgmiste võimaluste hulgast: hotellid, apartmendid, motellid, bangalod, külalistemajad, hostelid, üliõpilaste ühiselamud.

Kui tahate rentida korterit, siis sõlmite lepingu korteri omanikuga. Leping peab olema notariaalselt kinnitatud. Korteri maksumus ja rendi hind sõltuvad sellest, kus korter asub (kas kesklinnas või linna ääres), kas korter on möbleeritud või mitte ja korteri vanusest. Kõige kõrgemad hinnad on Ljubljanas ning lähimates regioonides Primorska ja Gorenjska. Madalamad hinnad on Koroška, Zasavje ja Pomurje regioonides. Mõnikord sisaldab rent ka kommunaalmakse (vee, gaasi, elektri ja telefoni eest). Tavaliselt küsitakse renti esimese kolme kuu eest ette.

 

Lisainfo

Kirjeldus

Sloveenia EURES teenuste info ja nõustajate kontaktid.

Sloveenia, ametlikult Sloveenia Vabariik (sloveenia keeles: Republika Slovenija), on riik Kesk-Euroopa lõuna-osas. Tal on ühised piirid Itaaliaga läänes, Horvaatiaga lõunas ja idas, Ungariga kirdes ja Austriaga põhjas. Sloveenia asub Aadria mere kaldal, mis jääb riigi edela-osasse. Sloveenia pealinn on Ljubljana.

Sloveenia on olnud Rooma impeeriumi, Karantaania vürstiriigi, Saksa-Rooma riigi, Austria-Ungari, sloveenide, horvaatide ja serblaste riigi, Jugoslaavia Kuningriigi ja viimasena Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi osa. 25. juunil 1991 saavutas Sloveenia iseseisvuse.

Sloveenia on 2004. aastast Euroopa Liidu, 1993. aastast Euroopa Nõukogu ja 2004. aastast NATO liige. Jaanuaris 2008 võttis Sloveenia kasutusele Euroopa Liidu ühisraha euro ja 2008. aasta jaanuarist juulini oli Sloveenia Euroopa Liidu eesistujariik.