Üldine

Pindala
92 090 km2
Rahvaarv
10,1 mln
Riigikeel
portugali
Riigikord
poolpresidentaalne vabariik
Riigipea
Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa
Pealinn
Lissabon
Telefoni suunakood
+351
Rahaühik
EUR

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanikule on Portugali reisimine viisavaba. Eesti kodanikud võivad siseneda Portugali territooriumile nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Isikut tõendav dokument peab kehtima kogu reisi vältel.

Eestis elamisloaga elavad kolmandate riikide kodanikud ei vaja Portugali reisimisel viisat. Piiriületamiseks on vajalik kehtiv kodakondsusjärgse riigi pass ja kehtiv elamisluba.

Riiki reisimisega seotud täiendavate küsimuste korral on võimalik pöörduda riigi esinduste poole, mille kontaktid on leitavad siin.

Portugali elama ning tööle asumise küsimustes pakub tööotsijatele tuge ning nõustab Portugali EURES võrgustik.

Portugali EURES LinkedIn kontot on võimalik jälgida aadressil www.linkedin.com/company/euresportugal ning Facebooki kontot aadressil www.facebook.com/eures.pt.

Kui Eesti kodanik soovib Portugali elama, tööle või õppima asuda ning riigis soovitakse viibida kauem kui kolm kuud, tuleb end EL kodaniku tähtajalise elamisõiguse omandamiseks registreerida elukohajärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt 30 päeva jooksul, kui riiki sisenemisest on möödunud 3 kuud. Kohalike omavalitsuste kontaktandmed ning aadressid on leitavad siit.

Registreerimise tingimuste ja vajalike dokumentide loeteluga on võimalik tutvuda siin.

EL kodaniku tähtajaline elamisluba omandatakse kuni viieks aastaks.

Kui EL/EMP riigi või Šveitsi kodanik on Portugalis pidevalt elanud viis aastat, on tal õigus taotleda EL kodaniku alalist elamisõigust.

Lisainfo:

Immigratsiooniamet

Immigratsiooniameti esindused

Kohalike omavalitsuste kontaktid

EURES Portugal YouTube

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Veebruar 2023 seisuga oli Portugalis töötuse määr 6,9%. Euroopa Liidu keskmine töötuse määr veebruar 2023 andmetel 6,1%

Tööjõudu vajatakse:

 • IKT sektoris (IT-insenerid, spetsiifiliste profiilidega spetsialistid)
 • tervishoiusektoris (erinevate erialade arstid, meditsiiniõed)
 • põllumajandussektoris (puu- ja köögivilja korjajad)
 • ehitussektoris (torulukksepad, elektrikud ja muud oskustöölised)
 • kõne- ja kontaktkeskused / ettevõtluse tugikeskused ja ühiskasutatavad teenuskeskused (mis hõlmavad müügi-, haldus-, inimressursi-, raamatupidamis- ja juhtimiskontrolli funktsioone) ehk spetsialistid, kellel on väga spetsiifiline keeleoskus, mida Portugalis on keeruline leida
 • tööstus
 • transport ja logistika

Portugali keele oskus on hädavajalik, välja arvatud ettevõtetes ning sektorites, kus töökeeleks on inglise keel ja töötaja emakeel. Teiste keelte oskus (inglise, hispaania, prantsuse, saksa) võib olla kandideerimisel eeliseks.

Lisainfo:

Statistikaamet

IEFP - tööturu indikaatorid

Invest in Portugal

Töö leidmine

Kirjeldus

Euroopa tööalase liikuvuse portaalis avaldavad töökohti EURES võrgustiku riiklikud liikmed ja partnerid, eelkõige Euroopa riikide tööturuasutused.

Soovitame tööotsijatel, kes pole veel Portugali saabunud võtta ühendust Portugali EURES nõustajatega, kes pakuvad personaalset nõustamist tööotsingute ja tööle kandideerimise osas.

Portugalis olevad tööotsijad võivad registreerida end tööotsijana Portugali tööturuametis. Tööturuameti piirkondlike osakondade kontaktid on leitavad siin.

Kui Teil on olemas Portugali sotsiaalkindlustusnumber (NISS) ja Segurança Social Direta parool, on Teil võimalik registreeruda ning saada ligipääs riikliku tööturuameti online tööpakkumiste andmebaasile.

Kui asute Madeiral pöörduge www.iem.madeira.gov.pt, Assooridel portaldoemprego.azores.gov.pt.

Töö leidmiseks võib kasutada ka erinevate töövahendusagentuuride abi, kes otsivad näiteks ajutisi töötajaid (sh renditöötajaid). Lisainfo selliste litsenseeritud agentuuride kohta on leitav aadressil www.iefp.pt/empresas-trabalho-temporario.

Töökuulutusi avaldatakse ka erinevates sotsiaalmeedia kanalites (näiteks LinkedIn), suuremates ajalehtedes „Jornal de Notícias“, „Correio da Manhã and Público“, samuti on soovitatav huvi pakkuvate tööandjatega otse kontakti võtta.

Lisaks on võimalik tööpakkumisi leida:

Kandideerimisdokumendid

Tööle kandideerimisel soovitame pühendada piisavalt aega kandideerimisdokumentide koostamisele, pöörata tähelepanu õigekirjale ning veenduda, et esitatud andmed on õiged.

CV koostamisel on üheks võimaluseks kasutada Europassi CV vormi, kus on võimalik koostada oma CV erinevates keeltes.

CV pikkuseks on soovitatav 1-2 lk, soovituslik on lisada CV-le ka foto.

Hea tava on lisada CV-le ka kaaskiri, milles on välja toodud järgmised punktid:

 • pöördumine ettevõtte/asutuse juhi poole;
 • pealkiri, mis viitab konkreetsele vabale töökohale;
 • kinnitus, et soovite osaleda konkursil;
 • lühike selgitus, miks arvate, et võiksite sobida pakutavale töökohale.

Kaaskiri on kuni 1 lk pikk.

Juhiseid tööotsinguteks ning kandideerimisdokumentide koostamise soovituste ning näidistega on võimalik tutvuda siin (nõutav eelnev registreerimine).

Töökohale kandideerimise üldlevinud korda Portugalis (sh. teistes Euroopa riikides) tutvustab teatmik  "Kas oled valmis minema välismaale tööle?".

Lisainfo:

Portugali tööturuamet

Eratöövahendusteenused

Õigused

Kirjeldus

Tööleping

Tööle asudes sõlmitakse töötaja ning tööandja vahel kirjalik tööleping. Tööleping vormistatakse 2 eksemplaris, millest üks jääb töötajale ja teine tööandjale.

Töölepingus peab kirjas olema:

 • töötaja ja tööandja nimed, töötaja isikukood ning elukoht, tööandja rekvisiidid
 • töösuhte alguskuupäev ning töö tegemise koht
 • eeldatav töösuhte kestus (kui tööleping sõlmitakse tähtajaliselt)
 • ametinimetus ning üldine tööülesannete kirjeldus
 • palgamäär ja palga maksmise sagedus
 • töötunnid
 • puhkust puudutav info
 • töötaja ning tööandja etteteatamisajad töösuhte lõpetamiseks
 • viide asjakohasele kollektiivlepingule

Tähtajatu töölepingu puhul on katseaja pikkuseks enamasti 90 päeva, kõrge vastutusmäära või tehniliselt keeruliste tööde puhul 180 päeva ja 240 päeva juhtivatel ametikohtadel.

Katseaeg on:

 • 6-kuulise või pikema tähtajalise lepingu puhul 30 päeva;
 • 15 päeva tähtajaliste lepingute puhul, mis on lühemad kui 6 kuud või lepingute puhul, mille kestus ei ületa 6. kuud.

Töötasu

Aastal 2023 on Portugalis kehtestatud riiklik miinimumpalk 887 EUR kuus (bruto).

Töötasu suurus ja maksmise periood sõltuvad tööülesannetest. Mitmetes sektorites reguleerib miinimumpalga suurust kollektiivleping.

Palka makstakse reeglina vähemalt kord kuus. Tööandja on kohustatud väljastama töötajale palgalehe.

Tööaeg

Tavapärane tööaeg Portugalis on 8 tundi päevas, 40 töötundi nädalas. Töölepingu alusel võib pikendada tööpäeva 4. tunni võrra, aga mitte rohkem kui 60 tundi nädalas või 12 tundi päevas.

Suurte või keskmise suurusega ettevõtete töötajad võivad teha kuni 150 ületundi aastas ning väikeettevõtete töötajad kuni 175. Ületunnitöö on kõrgemalt tasustatud.

Töötajatel on õigus iga-aastasele puhkusele kestvusega vähemalt 22 tööpäeva.

Lisainfo:

KKK tööseadusandluse kohta

Tööinspektsioon

Viited tööseadusandlusele

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Töötushüvitiste saamise õiguse kohta Portugalis jagab infot Portugali tööturuamet.

Portugali sotsiaalkindlustussüsteemi ülevaade (inglise keeles)

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Portugali elama ja tööle asuvad isikud peavad endale taotlema maksukohuslase ehk NIF numbri (Número de Identificação Fiscal, Número de Contribuinte).

NIF number on vajalik mitmeteks olulisteks igapäevatoiminguteks, näiteks pangakonto avamiseks, rendilepingu sõlmimiseks, tervishoiuasutuse või kooli nimekirja registreerumiseks.

NIF numbri taotlemiseks pöörduge maksuameti poole.

Üksikisiku tulumaksumäär ehk IRS „Impress sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares“on progresseeruv ning jääb vahemikku 14,5% - 48% (2023).

Näitlik maksukalkulaator on leitav siin.

Lisainfo:

Portugali maksusüsteem

Maksuamet

Tervishoid

Kirjeldus

Avalikud tervishoiuteenused on Portugalis Serviço Nacional de Saúde (SNS) osa, mille üle teostab järelvalvet Tervishoiumnisteerium.

SNS ehk riikliku tervishoiusüsteemiga liitumiseks tuleb end tööle asudes registreerida piirkondlikus tervisekeskuses, esitades isikut tõendava dokumendi, residentsust tõendava dokumendi ja sotsiaalkindlustuskaardi. Tervisekeskus väljastab SNS kasutajanumbri ja määrab Teile perearsti.

Arstiabist välisriigis

Tervishoiuteenuste osutajad

Tervishoid - SNS

Elamiskulud

Kirjeldus

Kinnisvara müügi ja rendi kuulutusi on võimalik leida kohalikest ajalehtedest, kinnisvarabüroodest ning nende veebilehtedelt.

Korteri üürimisel makstakse reeglina tagatisraha (tavaliselt ühe kuu üür) ning lisaks ühe kuu üürisumma ettemaksuna. Üürihinnale lisanduvad kommunaalkulud.

Üürileping sõlmitakse kirjalikult ja lepingu kestus lepitakse poolte vahel kokku. Kui lepingu kestust ei ole määratud, loetakse leping kehtivaks kaheks aastaks.

Kinnisvarapakkumisi on võimalik leida:

Elukalliduse taset oma elukoha ning Portugali vahel (sh teiste riikidega) on võimalik võrrelda siin ning siin.

Haridus

Kirjeldus

Portugalis on eelkool vabatahtlik ning alusharidust võimaldatakse lasteaedades lastele vanuses 3-5 eluaastat.

Lapsed on koolikohuslased kuni 18. aastaseks saamiseni ning haridus on tasuta.

Põhikooli õpilased on 6-15-aastased. Põhikooli haridus koosneb kolmest järjestikusest tsüklist: 1. tsükkel kestab neli aastat ja pakub klassiõpetaja juhendamisel üldharidust, 2. tsükkel kestab kaks aastat, 3. tsükkel kolm aastat ja õppeaineid õpetavad erialaõpetajad. 

Keskhariduse omandamine kestab kolm aastat ning on kuni 18. eluaastani kohustuslik. Keskharidust on võimalik omandada nii keskkoolis kui ka kutsekoolis.

Kõrgharidust pakuvad Portugalis ülikoolid ja polütehnikumid. Tavaliselt algab õppeaasta septembris või oktoobris.

Lisainfo:

Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni tunnustamine

Õpingud Portugalis

Erinevate riikide haridussüsteemidega on võimalik tutvuda Eurydice veebilehel.

Lisainfo

Kirjeldus

Rongiliiklus katab suurema osa riigist ja suuremate linnade ja külade vahel on regulaarne bussiühendus.

Lissabonis ja Portos tegutseb ka metroo.

Portugali turismiinfo