Edulood

Webhelp OÜ esindaja Merje: "Pöördusin EURES  nõustaja poole, kuna meie firma keskendub oma töötajate otsingutes eelkõige Skandinaavia keelte valdajate leidmisele ning kohalikul tasandil on üha keerulisem sobivaid inimesi leida.

Soovitan EURES teenuseid soojalt kõikidele ettevõtetele, kellel on probleeme spetsiifiliste oskustega töötajate leidmisel kohalikul tööturul. Tahaksin esile tõsta äärmist vastutulelikkust ning pühendumust EURES töötajate poolt, mille abil said vastused nii mõnedki (vahel ehk rumalad) küsimused.

Kui siiani ei olnud võimalust teistest Euroopa riikidest ümberasujatele alternatiivset lahendust/kompensatsiooni võimalust pakkuda, siis EURES nõustaja andis mulle infot, kuidas oleks noortel just töö pärast ühest EU riigist teise ümberasujatel võimalik küsida EURESelt toetust.

Suur oli aga minu üllatus, kui suhtlemisel nõustajaga meie potentsiaalsetele töötajatele toetuse võimaldamise teemal sain infot, et ka firmal on võimalik esitada avaldus toetuse saamiseks.

Toetuse taotlemine osutus minu jaoks üllatavalt lihtsaks. Olin valmis suurte dokumendihulkade ettevalmistamiseks ning esitamiseks, kuid lõppkokkuvõttes oli nõutud dokumentide hulk minimaalne ning kergesti ette valmistatav

Integratsiooni programmi kirjutamise osa taotlemisest pelgasin ehk kõige rohkem, kuid ei oleks üldse pidanud seda tegema. Esitatud küsimused/nõuded olid selged ning ei nõudnud pikka kirjeldamist ning ajakulukat täitmist.

Kõige keerulisem oli ületada eelarvamus, et kui on Euroopa Liiduga seotud taotlusprotsess, siis peab see tingimata keeruline olema. Süvenemisel sain väga meeldiva üllatuse osaliseks." 

Tutvu TMS projektiga ja võta ühendust EURES nõustajaga.

Merje Peri
Webhelp OÜ

EURES was successful for some positions like customer support, driver training and similar, especially when we needed someone who knows other languages. And it’s free so worth a try. Of course, it is not the best place to find IT or very qualified people but for entry-level and junior it is good.

Nikolai Kabatsikov
Head of Talent Acquisition