Kas …

  • oled Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras või Islandil registreeritud ettevõtja?
  • otsid konkreetse profiiliga töötajaid, kuid ei leia neid oma riigist?
  • soovid tööle võtta vanuses 18 (k.a)+ inimesi teistest ELi liikmesriikidest, Norrast või Islandilt (nende riikide kodanikud või pikaajalist elamisluba omavad elanikud)?
  • sul on võimalik pakkuda kandidaatidele töökohapõhist koolitust ja muud toetust?
  • tööotsijad on EL, Norra või Islandi kodanikud?

Kui vastasid kõigile neile küsimustele jaatavalt, võib  TMS projekt sind aidata.

Mis kasu mu ettevõte sellest saab?

TMS on projekt, mis toetab tööandjaid töötajate leidmisel EL liikmesriikidest, Norrast või Islandilt ning tööotsijaid töökoha leidmisel nendest riikidest. Eesmärk on eelkõige toetada motiveeritud  töötajate leidmist töökohtadele, millele kogu Euroopas on raske tööjõudu leida.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd kuni 250 töötajat) võivad taotleda rahalist toetust, et osaliselt katta uue töötaja koolituskulud (sh mentorlus, keeleõpe) ja aidata neil uude kohta asuda.

Mida peab teadma palga ja töötingimuste kohta?

Tööandjad peavad maksma palka ning tagama sotsiaalkindlustuse või muud riiklikust tööõigusest tulenevad hüvitised. Kandidaadiga tuleb sõlmida kirjalik tööleping vähemalt kuueks kuuks. Kandidaat peab asuma töökoha riiki elama vähemalt 6-ks kuuks.

Kust saan rohkem infot ja esitada taotluse?

Informatsiooni saamiseks ja taotlemiseks palun pöördu EURES nõustajate poole. Taotlus tuleb esitada enne töötaja teise riiki elama ja tööle asumist. Lisainfo:  tms@tootukassa.ee 

Eesti osaleb antud projektis  Rootsi tööturuasutuse Arbetsförmedlingen partnerina.
TMS projekti rahastab Euroopa Liit. 
Projekt kestab kuni august 2024.

Rohkem infot leiad siit euresmobility.se.