EURES online töömessid toimuvad Euroopa töömesside platvormil: https://www.europeanjobdays.eu/

Kuidas online mess toimub?

Online messi formaat on sarnane tavalisele karjäärimessile, kuid kõik toimub internetis. Mess kestab neli tundi ning selle keskmes on eelnevalt kokkulepitud lühi-intervjuud sobivate kandidaatidega. Intervjuu toimub messiplatvormil, ettevõtte initsiatiivil ning seda on lihtne määrata ja läbi viia. Samuti on kandidaatidel võimalik ettevõtetega ilma broneeringuta otse suhelda ning uurida korraldajatelt jt osavõtvatelt asutustelt Eestis elamise ja töötamise kohta.

Tööotsijatena võtavad messilt osa inimesed üle maailma, kellel on huvi Eestis töötada – enamus kõrgharitud ning kindla valdkonna töökogemusega spetsialistid, aga ka lihttöö otsijad. Osavõtt on kõigile tasuta ja avatud. Ürituse tulemuse ettevõtte jaoks määrab ära messile eelneval ajal sobivate kandidaatidega lühiintervjuude kokkuleppimine. Messi tulemusena on ettevõttel nimekiri konkreetsele töökohale sobivatest kandidaatidest, kellega on läbi viidud eelintervjuud ning keda edasisse värbamisprotsessi kaasata.