Eures portaal

Euroopa tööalase liikuvuse portaal http://eures.europa.eu on paljude hinnangute kohaselt kõige turvalisem töövahendusportaal. Portaali kasutamine on nii tööotsijatele kui tööandjatele tasuta. Kui soovite avaldada oma tööpakkumise EURESe portaalis, võtke ühendust Eesti Töötukassa EURES nõustajatega.

Suurema huvi korral saate oma ettevõttele portaalis konto luua. See võimaldab Teil luua ja salvestada otsinguprofiile, saada teavitusi Teie otsinguga sobivatest CVdest, tellida infolehti ja saada muud teistest Euroopa riikidest töötajate värbamiseks vajalikku infot.

 

Tööpakkumise avaldamine eri riikides

Soovi korral saab EURES nõustaja avaldada Teie tööpakkumise mõne konkreetse Euroopa riigi tööpakkumiste andmebaasis.

Töömessid ja online-töömessid

Igal aastal korraldatakse pea kõigis Euroopa riikides töömesse, kus saavad kokku tööotsijad ja tööandjad. Töömessidel osalemine on kõigile tasuta. Tänapäeval korraldatakse enamus töömesse online keskkonnas europeanjobdays.eu.

Töömessidel osaledes saate suhelda vahetult potentsiaalsete kandidaatidega. Samuti on messid heaks võimaluseks enda ettevõtte laiemalt tutvustamiseks. 

Üleeuroopalises europeanjobdays.eu portaalis on loodud võimalused osalejate registreerumiseks, tööandjate tutvustamiseks, sobivate kandidaatide ja tööpakkumiste kokku viimiseks, tööpakkumistele kandideerimiseks, online-intervjuude läbiviimiseks sobivate kandidaatidega jpm. Infot Euroopa online töömessidel osalemise kohta saate EURES nõustajatelt.

Töötukassa korraldatavate töömessidega saate tutvuda aadressil www.toomess.ee.

 

Välismaalase palkamine

Loe edasi

Kui välismaalase (va Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike) Eestis viibimise eesmärk on siin töötamine, peab tal olema elamisluba töötamiseks. Enne, kui välismaalane seda Politsei- ja piirivalveametilt taotleda saab, peab tööandjal üldjuhul olema töötukassa luba välismaalase töölevõtmiseks.