16.01.2024

EURES Eestil uus partner - Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA.

Uuel aastal uue hooga! EURES Eestil on olnud pikaajaline koostöö Rahvusvahelise Maja ja Work in Estonia programmiga ennekõike just talentide Eestisse meelitamise suunal. Selle aasta alguses sai Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (EAS-i ja Kredexi ühendasutus) täieõiguslikuks EURES Eesti partneriks. Oleme rõõmsad, et meie võrgustik laieneb ja saame tõhusa koostöö kaudu veel paremaid teenuseid pakkuda! Nii oleme sammukese lähemal ettevõtetele, kes otsivad tööjõudu ka mujalt Euroopast ning kättesaadavamad neile inimestele, kel mõttes Eestisse ümberasuda, et siin oma erialast karjääri jätkata.  

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA ( EAS-i ja Kredexi ühendasutus) osutab läbi Work in Estonia programmi tugiteenuseid töötajatele ja tööandjatele. Eesti Rahvusvaheline maja on ühtne teenuskeskus välismaalastele, kus pakutakse teavet ja nõustamist Eestisse ümberasumise ning töötamise ja elamistingimuste kohta. Eesmärk on toetada Eestisse elama ja tööle asuvate inimeste integreerumist kohalikku ellu.

Lisaks nõustamisteenustele pakutakse ka rahvusvahelistumisega seotud üldharivat programmi, keelekohvikuid, kohanemis- ning võrgustikuüritusi erialaste kontaktide leidmiseks.
Pakutakse välisvärbamise konsultatsioone ettevõtetele (lisaks infomaterjalid). Vahendatakse teabe- ja infomaterjale välistalentidele, kes soovivad Eestisse tööle ja elama asuda.

Kõik teenused on tasuta. 

Rohkem infot teenuste ja tegevuste kohtas siin.

WIE