Soome

 • RIIGI INFO

  RIIGI INFO

  Ametlik riigi nimi: Soome Vabariik
  Pealinn: Helsingi
  Pindala: 338 000 ruutkilomeetrit
  Rahvastikuarv: 5,2 miljonit
  Rahaühik: euro
  Keeled: Soomes on kaks riigikeelt, soome ja rootsi keel, mida räägib emakeelena umbes 6% elanikkonnast. Lisaks sellele elab Põhja-Soomes umbes 6500 laplast ehk saami, kelle emakeeleks on saami keel.

  Soome suuremad linnad:

  Helsinki 595 000; Espoo 250 000; Tampere 215 000; Vantaa 202 000; Turku 178 000;

  Oulu 144 000; Jyväskylä 131 000; Lahti 102 000

  Üldise infoga Soome kohta saab tutvuda järgmistel linkidel:

  Argielu lihtsustavat teavet eri teemade kaupa on inglise keeles

  www.suomi.fi

  www.lifeinfinland.fi

  www.mek.fi 

  www.thisisFINLAND.fi

   

   Üks suuremaid infoportaal Soomes on www.infopankki.fi

   

  Uusimaa piirkonda elama asujad saavad vajadusel nõustamisele pöörduda Helsingi rahvusvahelisse majja https://www.ihhelsinki.fi/  Nõustamisteenust osutatakse ka eesti keeles. Samas on võimalik registreerida elukoht, taotleda maksukaarti ja Soome sotsiaalkaitse alla kuulumist.

  Soome tööturuasutuse koduleht  www.te-palvelut.fi.

  Soome Maanteeameti leheküljelt : www.liikennevirasto.fi  saate leida väikese vaevaga Soome linnade ja külade kaugused teineteisest. Klõpsake soovitud paikkondade nimedel (algus- ja lõpp-punkt) ning saate teada vahemaa ning isegi eeldatava sõidu jaoks kuluva aja. Lehekülg on soome keeles.
   

  SOOME SUURSAATKOND EESTIS  www.finland.ee

  Konsulaarosakond:
  Pikk jalg 14

   Töö otsimine:
  *Kui olete töötu, siis on Teil õigus elada liikmesriigis „mõistliku aja“ vältel, et otsida tööd kuni 3 kuud .
  *Kui saite töötuskindlustushüvitist, siis võite Te seda ka kuni kolm kuud edasi saada, eeldusel et vastate teatavatele tingimustele. Lisainfot saate Eesti Töötukassast www.tootukassa.ee

  Vaata lisainfot pealkirja alt "Registreerimine".
   

  Tööhõivetingimused:
  Teile kehtivad samad töötingimused kui selle riigi kodanikele, kus te töötate, seda nii töötasu, töölt vabastamise ja tööle ennistamise, aga ka töötervishoiu ja tööohutuse meetmete suhtes. Samuti on tööandja kohustatud maksma pensionikindlustuse, sotsiaalkindlustuse, töötuskindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustuse maksed nii välismaalastest kui ka soomlastest töötajate eest.

  Lisainfo eesti keeles leiate www.tyosuojelu.fi/fi

   

  Ametiühingusse kuulumine:
  Teil on õigus astuda enda poolt valitud ametiühingu liikmeks ja teostada oma ametiühinguõigusi samadel alustel vastuvõtjariigi töötajatega.
  Lisainfo leiate www.liitot.fi

  Perekond:
  Teie pereliikmetel on sõltumata nende kodakondsusest õigus tulla Teiega kaasa või Teile järele riiki, kus Te alaliselt töötate. Pereliikmetel on õigus juurdepääsule Teie uues riigis kättesaadavale üld- ja kutseharidusele.

  Lisainfot leiate:  www.migri.fi

  Soome pealinna piirkonda elama-ja tööletulijaid nõustab ka Virkainfo teeninduspunkt Helsingi linnavalitsuse juures. Lisateave kodulehel www.virka.fi.

   KASULIK TEADA
   

  Tervisekindlustus Soome ja Eesti vahel sõlmitud sotsiaalkindlustusleping jõustus 1. maist 2004. See tähendab, et Soomes või Eestis elav inimene saab vältimatut arstiabi samadel tingimustel nagu kohalik elanik, viibides ajutiselt kas siis Eestis või Soomes.Vältimatu arstiabi all mõeldakse seda arstiabi, mida antakse ettearvamatu, ootamatu haigestumise puhul.
  Arstiabi saamiseks on vaja esitada Euroopa ravikindlustuskaart või ravikindlustuskaardi asendussertifikaat (kehtib 3 kuud), mille põhjal võetakse patsiendilt arstiabi eest sama tasu kui oma maa kodanikult. Kui antud tõend puudub, nõutakse kõikide ravikulude tasumist.
  Euroopa ravikindlustuskaardi ja ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi annab välja elukohajärgne haigekassa ja mõlemad on tasuta.

  Euroopa ravikindlustuskaart ei ole elektrooniline kaart. Teise riiki tööle siirdudes tuleb arvestada, et Eestist taodeldud Euroopa ravikindlustuskaardi kasutamise võimalus kehtib ainult senikaua kuni kehtib Eestist saadud ravikindlustus.

  Uues elamise ja/või töötamise riigis tekib ravikindlustus läbi uue töösuhte ja tuleks taodelda selle riigi vastavast asutusest selle riigi Euroopa ravikindlustuskaart. (Soome puhul on oluline meeles pidada, et sotsiaalkindlustussüsteem hakkab kehtima vähemalt 4-kuu pikkusest töölepingust alates.)  Kui tekib olukord, kus eelmise töösuhte kaudu kehtinud ravikindlustus lõppeb ja uue töösuhte kaudu veel ravikindlustus ei kehti, tasub mõelda eraravikindlustuse võimalustele.  Lisainfot ravikindlustuse osas saab Eesti Haigekassast www.haigekassa.ee.

 • TÖÖTURU LÜHIÜLEVAADE
 • TÖÖ LEIDMINE
 • VAJALIKUD REGISTREERIMISPROTSEDUURID
 • TÖÖGA SEOTUD ÕIGUSED
 • MAKSUSTAMINE
 • SOTSIAALKINDLUSTUS JA TERVISHOID
 • ELUASE JA ELUTINGIMUSED
 • HARIDUS JA KUTSEKVALIFIKATSIOONID
 • TÖÖTUS JA HÜVITISED
 • ETTEVÕTLUS/TÖÖANDJALE
 • LISAINFO
 • EURES trükis „Elamine ja Töötamine Soomes“

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee