Saksamaa

 • RIIGI INFO

  RIIGI INFO

  Saksamaa Liitvabariik - Bundesrepublik Deutschland
  Pealinn Berliin
  Pindala 357 340 km²
  Rahvaarv 80,682,402 (2016)
  Riigikeel  saksa keel
  Riigikord liitvabariik
  Rahaühik euro
  Ajavahe Saksamaal on aeg Eesti omast 1 tund taga
  Telefonid Saksamaa maakoodiks on 49, lisanduvalt tuleb valida regiooni suunakood
  Usund protestantism, katoliku usk

  Hädaabinumbrid:

  110 politsei
  112 kiirabi ja tuletõrje 

  Saksamaa Liitvabariik on Euroopa üks suuremaid riike, koosnedes 16 suhteliselt suure otsustuspädevusega liidumaast. Lisaks üleriiklikele seadustele on liidumaad kehtestanud omad majandust, haridust, jt. valdkondi reguleerivad seadused. Tulemuseks on regiooniti äärmiselt kirju üldpilt.

  Eesti Euroopa Liiduga ühinemislepingust ning Euroopa Ühenduse asutamislepingust tulenevalt võivad Eesti kodanikud alates 1. maist 2004 siseneda Saksamaa territooriumile nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Eesti kodanikel on võimalik viibida Saksamaal kuni kolm kuud.

  Saksamaa riigikeeleks on saksa keel. Seda oskamata on töölesaamise võimalused praktiliselt olematud - välismaalastest tööotsijail tuleb enamasti juba kandideerimisel esitada saksa keele oskust tõendavad dokumendid.

  Saksamaal töötamiseks ei vaja Eesti kodanikud alates 01.05.2011 enam tööluba!
  Kolmandate riikide kodanikel on endiselt Saksamaal töötamiseks vaja tööluba. Tööluba väljastatakse kolmandate riikide kodanikele juhul, kui ei leidu vastava eriala spetsialisti Saksamaal, tööloa taotleb töötajale tööandja. Isikutele kellel on õigus töötada Saksamaal kehtivad tööle asudes samasugused õigused nagu kõigile teistele EL kodanikele.

  Kindlasti soovitame tutvuda Saksamaa Välisministeeriumi koduleheküljega http://www.auswaertiges-amt.de  ja Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna koduleheküljega Tallinnas www.tallinn.diplo.de.
   

  Huvitavaid fakte Saksamaa kohta leiate aadressitel:
  www.tatsachen-ueber-deutschland.de
  http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/discover-germany

  Tagamaks Eesti kodanikele konsulaarkaitset välisriikides, soovitab Eesti Välisministeeriumi konsulaarosakond kodanikel ennast registreerida ehk anda teavet enda välisriigis viibimise kohta.

  Registreerimine on soovitav eelkõige neile, kes elavad ja/või töötavad välisriigis pikemat aega või kes reisivad riiki, kus Eestil ei ole esindust või kellega Eestil puuduvad diplomaatilised suhted. Kodaniku antud teavet kasutatakse üksnes juhtudel, kui piirkonnas peaks tekkima kriisiolukord, mis eeldab välisesinduse operatiivset reageerimist ja vajadusel konsulaarabi korraldamist.
  Küsimuste korral saate rohkem infot konsulaarosakonna telefonil 6377 440.

  Allikas: eures.europa.eu/www.vm.eewww.make-it-in-germany.com 

 • TÖÖTURU LÜHIÜLEVAADE
 • TÖÖ LEIDMINE
 • VAJALIKUD REGISTREERIMISPROTEDUURID
 • TÖÖGA SEOTUD ÕIGUSED
 • MAKSUSTAMINE
 • SOTSIAALKINDLUSTUS JA TERVISHOID
 • ELUASE JA ELAMISKULUD
 • HARIDUS JA KUTSEKVALIFIKATSIOONID
 • TÖÖTUS JA HÜVITISED
 • LISAINFO

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee