Prantsusmaa

 • RIIGI INFO

  RIIGI INFO

  Ametlik riiginimi:Prantsuse Vabariik
  Pindala: 551,695 ruutkilomeetrit
  Rahvastikuarv: 64,102 miljonit
  Rahaühik: euro
  Pealinn: Pariis
  Haldusjaotus: 96 departemangu, mis rühmituvad 22 regiooniks, lisaks kuulub riigi koosseisu 4 meretagust departemangu ja 4 meretagust territooriumi.
  Riigi keel: prantsuse keel

  Prantsusmaa on Lääne Euroopa suurim riik. Elanikkonnast 90% on Prantsusmaa sünnijärgsed kodanikud, 4% on kodakondsuse omandanud ja 5,6% on välismaalased. Lisaks Pariisile on teised suuremad linnad Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Bordeaux ja Montpellier.

  Keel
  Prantsusmaa ametlikuks riigikeeleks on prantsuse keel.

  Telefoni kaugvalimise kood
  Prantsusmaale helistades: 00 33 ja seejärel Prantsusmaa kohalik telefoninumber.
  Prantsusmaalt helistades: 00 - sihtriigi kood – piirkonna kood – kohalik telefoninumber.

  Hädaabi numbrid
  Üldine hädaabi number: 112, politsei: 17; tuletõrje 18; kiirabi 15.

  Allikas: www.ec.europa.eu/eures.

  Eestis viibivad kolmandate riikide kodanikud, kellel on Eesti alaline või ajutine elamisluba, võivad Prantsusmaale reisida ilma viisata ning viibida riigis kuni 90 päeva poole aasta jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. Sama kehtib ka nii alalise kui ka tähtajalise Eesti elamisloaga määratlemata kodakondsusega isikute kohta. Kui aga soovitakse viibida riigis rohkem kui 90 päeva, siis on vajalik taotleda pikaajaline viisa.

  Täiendavat teavet leiate:

  Tööhõiveministeerium: www.social-sante.gouv.fr.
  ANAEM-riiklik välismaalaste vastuvõtu ja migratsiooni amet: www.ofii.fr/.

 • TÖÖTURU LÜHIÜLEVAADE
 • TÖÖ LEIDMINE
 • VAJALIKUD REGISTREERIMISPROTSEDUURID
 • TÖÖGA SEOTUD ÕIGUSED
 • MAKSUSTAMINE
 • SOTSIAALKINDLUSTUS JA TERVISHOID
 • ELUASE JA ELAMISKULUD
 • HARIDUS JA KUTSEKVALIFIKATSIOONID
 • TÖÖTUS JA HÜVITISED
 • LISAINFO

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee