Infomaterjal õpirändest huvitatud noortele

30.09.2013

Trükis „Suund maailma. Õpirännates Euroopas ja mujal“ on suunatud noortele, kes tunnevad endas soovi õppida rännates. Trükis juhatab lugeja samm-sammult läbi erinevate välismaale suundumise, seal viibimise ja sealt tagasi naasmise aspektide. Lisaks kasulikule infole õpirändamisest, saab trükises leiduvate töölehtede abil mõõta enda valmisolekut välismaale õppima või tööle minekuks, vaadata enda sisse ning analüüsida õpirännates saadud väärtuslikke kogemusi. Kõike seda ilmestavad lõigud õpirändurite endi kogemustest ja soovitustest, mis on saadud Euroopas ja mujal õppides või töötades.
Trükise „Suund maailma. Õpirännates Euroopas ja mujal„ pdf versiooni on võimalik alla laadida Innove veebilehel.
Trükise pidevalt täienev elektrooniline versioon asub Rajaleidjas (Rajaleidja Euroopasse).

Brošüüri „Välismaale läbi Rajaleidja“ eesmärk on suunata noore tähelepanu õpirändeteemadele. Brošüür sisaldab välismaale suundumisega seotud tutvustavat infot ja kahte lihtsat harjutust, mille abil saab noor analüüsida enda sobivust ja valmisolekut välismaale suundumiseks.
Brošüür juhatab noore lisainfo saamiseks Rajaleidja Euroopasse osasse.
Soovi korral saab paberil teavikuid juurde tellida Innove kodulehelt e-poe kaudu.

Teavikud koostas SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus Euroopa Elukestva Õppe programmi „Euroguidance“ toel.
Lisainfo:
Janika Tamsalu
SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus
karjääriinfo vanemspetsialist
janika.tamsalu@innove.ee
Tel: 735 0694
 

Tagasi

Copyright © 2004 - 2017 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee