Maksuameti soovitused välismaale tööle minekuks

06.05.2013

Maksu- ja tolliamet avaldab oma kodulehel soovitusi, mida tähele panna enne välismaale tööle minekut.

1) Enne Eestist lahkumist uuri, kas palka maksab Eesti või sihtkoha riigi tööandja ja kuidas toimub töö eest tasumine.
2) Uuri maksu- ja tolliameti kodulehelt või teenindusbüroost, kas Eestil on riigiga, kuhu tööle lähed sõlmitud kahepoolne maksuleping ning millised on sinu võimalikud maksukohustused.
3) Kohale jõudes uuri tööandjalt, kas ja kuidas toimub palgalt maksude maksmine (kas tööandja peab maksu kinni või pead selle ise tasuma).
4) Selgita välja, kas pead seal ka tuludeklaratsiooni esitama.
5) Hoia alles kõik tasu saamise või maksu maksmisega seotud dokumendid.
6) Kõik välisriigis tulu saanud isikud peavad selle Eestis deklareerima ka siis, kui välisriigi tööandja on maksud kinni pidanud ja tasunud.
7) Kui välisriigis on tulumaks vastavalt selle riigi seadustele tasutud ning välisriigil on maksustamise õigus (mille tagab kahepoolne maksuleping), siis välismaa tulu Eestis topelt ei maksustata.
8) Kalendriaastal teenitud tulude deklareerimise aeg on järgmise kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31. märtsini. Välismaalt saadud tulu deklareeritakse tuludeklaratsiooni juurde käival eraldi vormil, mida saab esitada kas paberil või Interneti kaudu (alates 15. veebruarist).
9) Kui esitad välismaalt saadud tulu deklaratsiooni Internetis, siis pead teadma, et andmeid välismaalt saadud palga ja makstud tulumaksu kohta Maksu- ja Tolliamet eeltäidetud deklaratsioonile ei kanna (nagu enamiku Eestis saadud tulude puhul), vaid need tuleb sul endal märkida.
10) Eesti maksu- ja tolliamet saab vajadusel välisriikide maksuametitelt küsida lisainfot maksustamise tegelike asjaolude kohta.
Välismaal töötamine ja Eesti tulumaks
Kuigi välismaal on tulumaks tasutud, võib juhtuda, et tulumaksu tuleb siiski ka Eestis maksta. Seda juhul, kui välismaal on tulumaks kinni peetud väiksema määraga kui Eesti tulumaksumäär (2011. aastal 21%). Eesti tulumaksukohustus välismaa tulult arvutatakse vastavalt Eesti seadusele. Muuhulgas kohaldub välismaa tulule ka maksuvaba tulu (2011. aastal 1728 eurot).
Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust lahutatakse välismaal samalt tulult juba tasutud tulumaks. Eestis tasutakse seega vahe, mille võrra välismaal tasutud tulumaksusumma on väiksem Eestis arvutatud tulumaksust.

Kuidas käib tulumaksu arvestamine, kui tööl on käidud välismaal, selgitavad allolevad näited.
(NB! Näited on lihtsustatud, reaalses elus võib maksustamine sõltuda lisaks muudest konkreetsetest asjaoludest.)

Näide 1
Aasta jooksul (2011. aasta) töötati nii Eestis kui välismaal.
Eestis teeniti 1000 eurot, millelt tööandja tulumaksu kinni ei pidanud, kuna tööandjale oli tehtud avaldus maksuvaba tulu rakendamiseks.
Välismaal teeniti 500 eurot, millelt maksti tulumaksu 75 eurot.

Kuna töötati ka välismaal, tuleb Eestis esitada tuludeklaratsioon.

Eestis ja välismaal teenitud tulu kokku on 1500 eurot (1000 + 500).
Kuna Eestis on 1728 eurot aastas tulumaksuvaba, siis Eestis tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma ei pea. Eestis ei tagastata aga ka välismaal juba makstud tulumaksu, mis ületab Eesti seaduste alusel arvutatud summa (75 eurot).

Näide 2
Kogu aasta (2011) palgatulu saadi välismaal. Teeniti 3800 eurot, millelt välismaal maksti tulumaksu 570 eurot.

Kuigi töötati välismaal, tuleb Eestis esitada tuludeklaratsioon.

Eesti tulumaksukohustus arvestatakse järgnevalt: (3800 – 1728) x 21% = 435,12 eurot.
Kuna välismaal tasutud tulumaks (570 eurot) on suurem kui Eesti tulumaksukohustus (435,12 eurot), siis Eestis tulumaksu tasuda ei tule. Välismaal Eesti seadustest rohkem tasutud tulumaksusummat Eestis aga ei tagastata.

Näide 3
Kogu aasta (2011) palgatulu saadi välismaal. Teeniti 3300 eurot, millelt välismaal maksti tulumaksu 30 eurot.

Kuna töötati välismaal, tuleb Eestis esitada tuludeklaratsioon.

Eesti tulumaksukohustus arvestatakse järgnevalt: (3300 – 1728) x 21% = 330,12 eurot.
Kuna välismaal tasutud tulumaks (30 eurot) on väiksem kui Eesti tulumaksukohustus (330,12 eurot), tuleb Eestis tuludeklaratsiooni alusel juurde maksta 330,12 – 30 = 300,12 eurot.

Kui lähed välismaale tööle pikemaks ajaks kui kuus kuud, siis loe selle kohta informatsiooni maksu- ja tolliameti kodulehelt.
 

Tagasi

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee