Läti

 • RIIGI INFO

  RIIGI INFO

  Läti Vabariik - Latvijas Republika
  Pealinn Riia (Rīga)
  Pindala 64 589 km² (vesi – 1000 km², maa – 63 589 km²)
  Rahvaarv 1 997 500 elanikku (1.05.2014)
  Riigikeel läti keel
  Rahaühik euro
  Ajavahe Lätis on Eestiga sama aeg
  Telefonid Läti maakoodiks on 371, lisanduvalt tuleb valida regiooni suunakood
  1888 - tehniline abi teedel
  www.1188.lv - üldinfo

  Läti asub Balti Mere ääres Eesti ja Leedu vahel ning on sillaks Euroopa ja Venemaa vahel. Lätis on 26 maarajooni (496 valda) ja 7 riikliku tähtsusega linna (Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Rēzekne).

  Lätti saabudes peab kõigil isikutel (k.a. alaealistel lastel sõltumata vanusest) olema kaasas pass või ID-kaart. See nõue kehtib kogu Euroopa Liidu piires.

  Eesti kodanikud, kes soovivad Lätis viibida kauem kui 90 päeva poole aasta jooksul, peavad ennast Läti Kodakondsus- ning Migratsiooniametis registreerima.

  Täpsem info registreerimise kohta:  www.pmlp.gov.lv.
   

  Lätis töötamiseks Eesti kodanikud tööluba ei vaja.  Lätis tööle asudes kehtivad Eesti kodanikele samasugused õigused nagu kõigile teistele EL kodanikele. Rohkem infot leiate alalõigust "registreerimine".

  Allikas: Eesti Välisministeerium: www.vm.ee.

 • TÖÖTURU LÜHIÜLEVAADE
 • TÖÖ LEIDMINE
 • VAJALIKUD REGISTREERIMISPROTSEDUURID
 • TÖÖGA SEOTUD ÕIGUSED
 • MAKSUSTAMINE
 • SOTSIAALKINDLUSTUS JA TERVISHOID
 • ELUASE JA ELAMISKULUD
 • HARIDUS JA KUTSEKVALIFIKATSIOONID
 • TÖÖTUS JA HÜVITISED
 • LISAINFO

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee