Oskuslikult koostatud CV tagab unistuste töökoha!

17.01.2014

CV on vahend, mille abil tööotsija müüb enda oskusi potentsiaalsetele tööandjatele. Et tööpakkumisi on praegu vähe, on oluline esitada CVs selge ja ammendav teave, mis tagab konkurentsieelise teiste kandidaatide ees.

 

Kandideerimisavaldust saates peaks tööotsija oma CVd kohandama, tuues esile nõutavad kvalifikatsioonid ja teadmised. Kohandatud CV näitab tööandjale, et tööotsija on tutvunud ettevõtte ja ametikohaga ning teab, mida tal on pakkuda.

 

 

Ehkki kandideerimismenetlused erinevad riigiti ja valdkonniti, pakub Europass CV tööotsijale suurepärast võimalust ennast Euroopas nähtavaks teha. Europassi veebiportaali kasutades saab ta esitada standardformaadis oma oskused ja pädevused, sh need, mis on omandatud väljaspool ametlikku haridussüsteemi. Kvalifikatsioonide võrreldavaks muutmisega edendab Europass töötajate ja õppurite liikuvust.

 

 

Kaasaja töö- ja suhtlusstiilide ning majanduskliima kontekstis soovivad tööandjad, et CVd kajastaksid kandidaatide kõiki erinevaid oskusi. Seda nõudlust arvestades on aasta lõpuks oodata Europassi CV ajakohastamist.

 

„Aasta lõpus tuleb välja uus formaat. Praegune Europassi CV on seitse aastat vana - on aeg seda uuendada. Kasutajate tagasiside põhjal otsustasime mitteametlikult juba kaks aastat tagasi, et uuendama formaati. Alates esimese CV avaldamisest 2005. aastal on palju muutunud. Uus Europassi CV on kasutajasõbralikum ning sisaldab uusi osi, nt blogid, veebilehed, kiirsuhtlusprogrammide aadressid jms. Ka kujundus on professionaalsem,” märgib Philippe Tissot Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusest (Cedefop), mis haldab Europassi portaali.

 

 

28 keeles kättesaadavat Europassi veebiportaali kasutatakse 33 Euroopa riigis ja mujalgi: praeguseks on veebis loodud üle 21,5 miljoni CV. Europassi portfelli kuulub viis dokumenti: CV, keelepass, õpirände tunnistus (mis kajastab teises Euroopa riigis omandatud kvalifikatsioone), kutsetunnistuse lisa ja diplomilisa. Nende dokumentide eesmärk on lihtsustada Euroopas kvalifikatsioonidest ja oskustest arusaamist. See ei tähenda, et kõik Europassi CVd näeksid ülesugused välja. Iga kasutaja esitab teabe oma eelistuste ja vajaduste järgi, valides ise, milliseid isikuandmeid ta esitab, kuidas järjestab töökogemuse, haridustee jne.

 

 

CV täitmisabis selgitatakse, kuidas oskusi täpsemalt kirjeldada. Oluline on selge sõnastus. Tööandjale jääb kandidaadist parem mulje, kui ta kasutab oma isikuomaduste kirjeldamiseks selliseid positiivseid sõnu nagu „paindlik", „loominguline", „töökas", „uuendusmeelne", „usaldusväärne" või kirjeldab oma saavutusi sõnadega „saavutasin", „teostasin", „osalesin" või „viisin lõpule". Kuna tööandja kulutab iga CVga tutvumiseks umbes 30 sekundit, peab see olema kokkuvõtlik, selgelt sõnastatud ja läbilööv.

 

 

Külasta Europassi veebilehte aasta lõpus ning laadi alla ja täida uus CV, mis aitab sul leida unistuste töökoha!

 

Töökoha otsingEURESe töökohtade andmebaasis

 

Maksuameti soovitused välismaale tööle minekuks

23.01.2012

Maksu- ja tolliamet avaldab oma kodulehel soovitusi, mida tähele panna enne välismaale tööle minekut. Loe lisaks

Info nõuetest punaste ja hallide passide omanikele reisimiseks ja töötamiseks Euroopas

05.05.2012

Kasulik teave vene- ja hallipassi omanikele.doc

 konsulaarinfo_vene.doc

Oluline info enne välisriiki tööle siirdumist

04.01.2006

Mida peaks tegema enne välismaale tööle suundumist:

Selgitage välja kõik nõuded ja tingimused, mis on vajalikud täita enne välisriiki tööle asumist. Euroopa Liidu riikide osas saab infot EURESest http://www.eures.ee/ ja teiste riikide osas tuleks tingimusi täpsutada sihtkohariigi saatkonnast.

Kontrollige tööpakkumist välismaal väga põhjalikult. Töökuulutuste hulgas on nii usaldusväärseid pakkumisi kui ka neid, mis on sihilikult ebaselged. Ka sõbralt või sugulaselt saadud tööpakkumist tuleks põhjalikult kontrollida.

Kontrollige, kas välismaal töötamise võimalust pakkuv ettevõte tegutseb ikka seaduslikult. Majandustegevuse registris registreeritud ettevõtteid on võimalik näha aadressil http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja , valides avalehel vasakul asuvast menüüst "Otsingud – registreeringu otsing" ja valides ettevõtte tegevusalaks "tööturuteenuse osutamine".

Äriregistri teabesüsteem võimaldab teostada tasuta päringuid ettevõtjate, mittetulundusühingute ja sihtasutuste kohta. Täpsem info siit (seotud link https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py )

Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel saate tutvuda maksude ja maksete võlglaste nimekirjaga, sisestades otsingusse (seotud link http://www.emta.ee/2387) ettevõtte registrinumbri.

Inimkaubanduse ennetamise ja abistamise tasuta nõustamistelefon 6607320. Täpsem info Living for Tomorrow infokeskuse kohta saab siit (seotud link http://www.lft.ee/).

Kontrollige lepingu üksikasju enne allakirjutamist. Pöörake tähelepanu asjaoludele, kui palju vastutust võtab endale töövahendusfirma ja/või tööandja ning millised õigused ja kohustused on töötajal.


Tehke oma passist koopia. Passikoopia ei asenda reisidokumenti, kuid kui pass peaks kaduma, võib see hõlbustada kohapeal asjaajamist. Jätke ka kodustele oma passi koopia ja dokumendifoto.

Nii ravi- kui töötuskindlustuse puhul kehtib üldjuhul põhimõte, et hüvitist saadakse riigilt, kuhu laekuvad maksud. Selgitage välja, kas uus tööandja hoolitseb teie sotsiaalkindlustuse eest või tuleb teil ise oma maksud edaspidi tasuda. Vajadusel konsulteerige Haigekassa http://www.haigekassa.ee/, Sotsiaalkindlustusameti http://www.ensib.ee/ ning Maksu- ja Tolliametiga http://www.emta.ee/.

Registreerige oma välismaal viibimine lähimas Eesti saatkonnas või välisministeeriumis. Antud informatsioon on vajalik välismaal viibivatele eestlastele konsulaarkaitse paremaks korraldamiseks. Kirjutage üles vajalikud kontaktandmed abi saamiseks sh Eesti saatkonna kontaktid.

Informeerige oma perekonda ja sõpru välismaale tööle minekust. Jätke kodustele oma kontaktid välismaal, samuti kontaktinfo oma tööandja kohta. Leppige sõprade ja perekonnaga eelnevalt kokku kui sageli ja kuidas oma käekäigust teavitate, et kodused liialt ei muretseks.

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee