Tasuta nõuanded, juhised ja vaidluste lahendamine – et saaksid Euroopas lihtsamalt liikuda

23.09.2008

Niisiis oled sa, nagu tuhanded teised inimesed üle kogu Euroopa Liidu, otsustanud oma Euroopa kodakondsust ja ELi ühtset turgu ära kasutada ja suunduda välismaale tööle, äri ajama või pensionipõlve pidama. Millest alustada, kuidas plaane teha? Vastuse aitab leida lai valik Euroopa tasuta teenuseid On loodud mitmeid teenuseid, et aidata sul saada kogu vajalik teave Euroopa piires võimalikult takistustevabaks liikumiseks. Allpool on lühiülevaade alustuseks sobivatest teabeallikatest koos asjakohaste veebilehtede aadressidega. Veebilehtedel on nõustajate kontaktandmed, kelle poole võib pöörduda mis tahes küsimustega.

Kõigepealt tasub alati külastada infoportaali EURES. Sellelt veebilehelt, eelkõige aga „Elamise ja töötamise” osast leiad palju kasulikku teavet tööturu olukorra, elu- ja töötingimuste ning vaba liikumisega seotud reeglite kohta. Üle 700 EURESe nõustaja, kes tegutsevad üleeuroopalise võrgustikuna, aitavad sul otsida töökohta, aitavad tööandjatel leida vajalikke töötajaid ning vastavad sinu küsimustele. Lisaks nõustajate kontaktidele pakub EURESe veebileht hulgaliselt viiteid riigiasutuste ja tööturupartnerite veebilehtedele, alates kohalikest tööbüroodest kuni maksu- ja tolliametiteni.

Kasulik teenus on ka Europe Direct, kust saad kõikides ELi keeltes teavet ELi asjade kohta, võid esitada küsimusi ELi tegevuspõhimõtete kohta, leida vastused tekkinud praktilistele küsimustele ning vajalike organisatsioonide kontaktandmed. Lisaks Europe Directile pakub eraisikutele ja ettevõtetele nende õiguste ja võimaluste kohta ELis kasulikku teavet, juhiseid ning konkreetsete riikide teabelehti ka veebileht Teie Euroopa.

Kui vajad abi konkreetsete probleemide lahendamisel, siis ei tasu muretseda – sinu vajadusi aitab rahuldada palju teenuseid. Konkreetsete juhtumitega seotud probleemide ja küsimustega on soovitatav pöörduda kodaniku teeviida teenuse veebilehele. See on üleeuroopaline teenus, mille kaudu antakse kodanikele näpunäiteid ja praktilisi nõuandeid konkreetsete probleemide lahendamiseks. Tahad teada, kuidas kasutada oma õigust elada mõnes muus ELi riigis? Kuidas kasutada muus ELi riigis elades oma pensioniõigusi? Kuidas saada muus ELi riigis elades sotsiaalkindlustust? Kuidas registreerida autot ja taotleda juhiluba? Küsimuste nimekiri on lõputu ja kodaniku teeviida teenus on abiks neile vastuste leidmisel.

Kodaniku teeviida teenuse kasutamiseks on kaks võimalust – EUROPE DIRECTi tasuta telefon ja teeviida teenuse veebivorm. Veebivormile saad elektrooniliselt märkida oma isikuandmed ja kirjeldada tekkinud probleeme ning kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes töötava ekspertrühma juristid vastavad sinu küsimusele kolme tööpäeva jooksul. Sind nõustatakse ELi kodaniku õiguste küsimustes ning suunatakse vajadusel mõnda teise (kohaliku, riikliku või Euroopa tasandi) asutusse, kes saab probleemi lahendamisel paremini abiks olla.

Probleemide lahendamise sidusvõrgustik SOLVIT on üks kohtadest, kuhu küsijad sageli suunatakse. Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna kodanikel on palju põhiõigusi, millest teavitamine on SOLVITi ja teiste sarnaste teenusepakkujate ülesanne. SOLVITi kaudu teevad ELi liikmesriigid koostööd, et lahendada siseturgu käsitlevate õigusaktide väärast kohaldamisest põhjustatud vaidlusi. Alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism SOLVIT toimib kiiremini kui ametlikud kaebused – ja on täiesti tasuta. Vaidlusküsimusteks võivad olla näiteks kutsekvalifikatsiooni tunnustamine, sotsiaalkindlustusega seotud õigused, kapitali vaba liikumine või ettevõtete asutamine. Kui te komistate sellistes küsimustes haldustakistustele, võtke SOLVITiga ühendust ning te saate oma emakeeles tasuta vastused.

SOLVITi keskused on kõikides ELi liikmesriikides (ning Norras, Islandil ja Liechtensteinis). Keskused tegutsevad riikide ametiasutuste juures ning üritavad leida probleemidele reaalseid lahendusi kümne nädala jooksul. Kohaliku SOLVITi keskusega saab ühendust tööajal telefoni, faksi või e-posti teel ning vastused laekuvad kiiresti. Kui võrgustiku kaudu sinu probleemi lahendada ei õnnestu, aitab SOLVITi keskus leida mõne muu võimaluse.

Need ei ole ainsad organisatsioonid, kelle igapäevatöö on ELi kodanike abistamine – neid on veelgi ning nad lahendavad kõikvõimalikke küsimusi. Need on loodud just SINU jaoks, nii et võta kõhkluseta ühendust ja uuri, kes saaks aidata vastuse leida sinu konkreetsele küsimusele.

Tagasi

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee