EURESe Malta esindus: Kuidas jõuda otse tööandjateni

21.05.2010

Paljudele tööotsijatele meeldiks töötada sellel Vahemere saarel, ent EURESe Malta esinduse teenused võivad huvi pakkuda ka tööandjatele. EURESe Malta esindus on tööandjate abistamiseks välja töötanud uusi vahendeid, pöörates erilist tähelepanu Malta kõige tootlikumale majandussektorile – majutusteenustele. 2009. aasta oktoobri seisuga oli saareriigis 144 094 täiskohaga töötajat, kellest ligikaudu 40 000 on otseselt või kaudselt seotud majutussektoriga. Sellegipoolest napib turismihooajal töötajaist, sest Malta on populaarne puhkamiskoht.

Maltal on Euroopa tööotsijatele pakkuda paljut – kõige enam köidab vast suurepärane töökeskkond Vahemere kliimas. Riigi rahvaarv on ligikaudu 400 000, neist üle 4000 on muude Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud. Sel põhjusel pööravadki tööandjad tähelepanu saabuvatele tööotsijatele.

Kõiki vabu töökohti kuulutatakse EURESe tööalase liikuvuse portaalis, kuid Malta riiklik tööhõiveasutus ETC ja EURESe Malta esindus on käivitanud ka automaatse meiliteenuse, mis edastab vabade töökohtade teavet 7000 kasutajale üle kogu Euroopa. EURESe Malta esindus kergendab tööandjate koormat mõneti ka sellega, et võtab vastu tööotsijate elulookirjeldusi ja teeb kandidaatide eelvaliku. Paljud tööotsijad on leidnud töö viietärnihotellides ja mainekates baarides.

Malta hotelli- ja restoraniliidu (MHRA) esimees George Schembri selgitab, kuidas samalaadsed võrgustikud aitavad EURESel edastada teavet ja töövõimalusi oma liikmetele ning julgustavad neid kasutama EURESe pakutavaid teenusi. „EURESt tuntakse Maltal väga hästi! Arvan, et hotelli- ja restoraniliidu paljude liikmete jaoks on koostöö olnud väga viljakas,” märgib ta.

EURESe meeskond on andnud Malta ettevõtetele võimaluse osaleda kogu Euroopas peetavatel tööhõivepäevadel, saates MHRA liikmeile kutseid ja teavet. Aprillis näiteks valmistus Malta saare kirdeosas asuva St Paul’s Bay linna Santana hotelli esindaja minema Euroopa tööhõivepäevale, mis toimus Tšehhi Vabariigis, eesmärgiks jõuda paremini Euroopa tööotsijateni.

EURESe Malta esindus loob võimalusi ka Malta töötajatele, tuues saareriigi tööhõivepäevadele Euroopa tööandjaid. 14. ja 15. mail toimuvale üritusele saabub mitme sektori tööandjaid. Ettevõtetele pakutakse tasuta messiboksi, reklaame Malta meedias ja tasuta majutust koos teenindusega – ning samuti pädevaid Malta tööotsijaid!

Peale ürituste ja kandidaatide eelvaliku korraldamise aitab EURESe Malta esindus ka tööandjaid, kes otsivad korraga paljusid töötajaid. Kui õhusõidukihooldusega tegelev Šveitsi ettevõte SR Technics rajas Malta üksuse ja vajas korraga 350 töötajat, aitasid ETC ja EURESe Malta esindus selgitada tööotsijatele võimalusi, teha kandidaatide seas eelvaliku ning seekord korraldasid nad ka töövestlused ja valisid välja kandidaadid. „Sellist teenust on tööandjatele rõõm pakkuda ja loodame tulevikus oma tegevust veelgi laiendada. Tundub, et ettevõtted on jäänud meiega koostöö tegemisega väga rahule,” kinnitab EURESe Malta esinduse juhataja Raphael Scerri.

Seega võib öelda, et EURESega koostööst võidavad kõik ja EURESe Malta meeskond püüab jõuda võimalikult paljude tööandjateni.

Lisateave:
Eures dot etc at gov dot mt

Tagasi

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee