Euroopa-sisese liikumise sotsiaalkindlustusõiguste uued eeskirjad

20.10.2010

1. mail 2010 jõustusid Euroopa sotsiaalsüsteeme kooskõlastavad uued määrused. See on 50 aasta jooksul alles teine suurreform, millega muudetakse eeskirju, mis tagavad Euroopa piires liikuva tööjõu sotsiaalkindlustusõiguste säilimise. Kooskõlastamise neli sammast jäävad samaks

  • sotsiaalkindlustuse tagab üks liikmesriik: töötajatele tagab selle töökohariik, töötutele elukohariik.
  • Võrdse kohtlemise põhimõte tagab selle riigi kodanikega võrdsed õigused ja kohustused.
  • Vajaduse korral saab hüvitise maksmisel võtta arvesse teistes EL-i riikides tagatud kindlustusperioode.
  • Rahalised hüvitised saab kanda riiki, kus Te elate, kui Te ei ole kindlustatud samas riigis.

Mida uute eeskirjadega muudetakse? Uuendus keskendub kodanikuõiguste kaitse tõhusamale tagamisele. Näiteks peavad ametiasutused nüüd osutama kasutajasõbralikku teenust ja proaktiivselt andma kodanikele nende õiguste kohta vajalikku teavet.
Varasemad e-vormid asendatakse piiratud arvu paberdokumentidega olukordadeks, kus liikuvad inimesed peavad tõendama oma õigusi, nt töötushüvitise nn väljaviimisel tööotsimise ajal 


 Need selgelt kasutajasõbralikud nn kaasaskantavad dokumendid on standardiseeritud ja neid tunnustatakse vastastikku kõigis EL/EMP riikides.

Külastage ajakohastatud veebilehte http://ec.europa.eu/social-security-coordination, kust leiate täpsemat teavet  Euroopa-sisese liikumise sotsiaalkindlustusõiguste kohta.

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee