Eesti EURES – partnerlussuhted tööotsijate õiguste kaitsmiseks

23.11.2010

Eesti EURES ja MTÜ Living for Tomorrow on loonud partnerlussuhte, et kaitsta liikuvaid tööotsijaid petturitest ja kuritegelike kavatsustega tööandjate eest. EURESe nõustajate töö ulatus on märksa laiem kui tööandjate ja tööotsijate kokkuviimine ning töötajate liikuvuse edendamine. Nõustajad aitavad ka tagada, et töökuulutustes reklaamitud töökohad on ehtsad ja turvalised ning töötajate õigustele vastavad. Täiuslik näide on Eesti EURESe ja kohaliku MTÜ Living for Tomorrow partnerlus.

Kahjuks panevad ebaseaduslikud tööandjad vahel üles pettuskuulutusi, milles lubatakse ahvatlevaid töökohti üle Euroopa. Kui tööotsijad nendele töökohtadele kandideerivad ja neile lepingut pakutakse, palutakse neil sageli teha enne töökohale suundumist tööandjale makseid. Kohale jõudes aga selgub, et neile lubatud töökohta ei ole olemas. MTÜ Living for Tomorrow on alates 2004. aastast tegelenud inimkaubanduse ennetamisega. MTÜ juhataja Sirle Blumberg märgib: “Tööotsijad soovivad vahel meeleheitlikult töökohta ega mõista sageli, et tegemist võib olla valekuulutusega.”

MTÜ koostöö EURESega algas kuus aastat tagasi ja selle eesmärk oli niisuguste pettuste ärahoidmine. EURESe ja MTÜ koostöös tuvastatakse libatöökohti pakkuvaid ettevõtteid, kantakse need musta nimekirja ja teatatakse juhtumitest vastavatele asutustele. Seeläbi on omakorda tagatud, et kontrollitakse korrapäraselt ettevõtteid, kes avaldavad oma töökuulutusi EURESe portaalis, kus avaldatud tööpakkumised on seega ehtsad ja turvalised. On rahustav teada, et EURESe portaalis avaldatud tööpakkumised on heaks kiidetud ja tõelised ning et EURESe nõustajad toetuvad ekspertidele, nagu näiteks MTÜ, et kaitsta nende õigusi, kes on huvitatud välismaale töötama minemisest.

Kahe organisatsiooni koostöö on kahesuunaline protsess. Kui kuritarvitamise ohvriks langenud tööotsijad teatavad sellest MTÜle, siis MTÜ saadab viivitamatult tööandja andmed Eesti EURESele. EURESe nõustajad tagavad seejärel, et tööandja ei saaks kasutada ühtegi EURESe teenust. Samamoodi suunavad Eesti EURESe nõustajad sageli tööpakkumise saanud tööotsijad MTÜsse, kus nad saavad juristilt tasuta nõu. Selle eesmärk on tagada, et kõiki lepinguid on enne allkirjastamist põhjalikult analüüsitud ja nendest on õigesti aru saadud. Lisaks saab MTÜ aidata tööotsijatel koostada kahtlaste tööpakkumiste korral avaldusi vastavatele politsei- ja riigiasutustele. Eesti EURES palub samuti MTÜ-l kontrollida, kas ettevõtted on ametlikult registreeritud sotsiaalministeeriumis ja kas neil on filiaalid riikides, kuhu nad vabu töökohti pakuvad.

“Arvan, et oleme nüüd koostöös Eesti EURESega omandanud sektoris teatud ekspertteadmised. Koostöö EURESe nõustajatega on väga meeldiv. Nad võtavad oma kohustusi väga tõsiselt ja see teeb meie koostöö märksa lihtsamaks. Lõppude-lõpuks on meil mõlemal sama eesmärk: tagada töötajate õiguste kaitse. Soovitame oma klientidel pöörduda välismaale töökoha otsingutel EURESe poole, sest teame, et see on turvaline,“ selgitab Sirle.

Eesti EURESe ja MTÜ partnerluse eesmärk ei ole mitte ainult kuritarvitamise vastu võitlemine, vaid ka petturlike tööpakkumiste vastu võitlemine, enne kui need jõuavad kellelegi kahju teha. Eesti EURESe jaoks algab ennetamine tööotsijate teadlikkuse tõstmisega ja nende teavitamisega olemasolevatest tugiteenustest, mistõttu soovivad Eesti EURESe nõustajad kutsuda MTÜ esindajaid paljudele oma üritustele.

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee