Euroopa tööturg on avatud kõigile

05.05.2011

Taani poliitik Ask Andersen, kes edendab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmena puuetega inimeste õigusi, on nägemispuudega. See ei ole takistanud tema rahvusvahelist karjääri, Iirimaal õppimist ja ametnikuna töötamist Belgias.

Taani poliitik Ask Andersen, kes edendab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmena puuetega inimeste õigusi, on nägemispuudega. See ei ole takistanud tema rahvusvahelist karjääri, Iirimaal õppimist ja ametnikuna töötamist Belgias.Copyright: Markus Koljonen  

“Puuetega inimene vajab teatud ülesannete täitmisel toetust, mille saamiseks võib olla vaja liituda sotsiaalkindlustussüsteemiga.“ Ask Andersen selgitab, et enne kui saab anda võimalikule tööandjale lubadusi oma suutlikkuse kohta, on vaja vastuseid küsimustele nagu „Kas mul on õigus assistendile?” või „Kas mulle antakse tehniliste seadmete finantstoetust?”.  
 
Kõik, kes tahavad välismaal töötada ja uut elu alustada, seisavad silmitsi raskustega. Puuetega inimeste jaoks tähendab riikidevaheline liikuvus aga lisakatsumusi, millele ei ole ühtset lahendust. Asendamatuks võib osutuda juurdepääs inimsekkumist või tehnilisi seadmeid reguleerivate riiklike sotsiaalkindlustusseaduste teabele.
 
EURESe võrgustik võib aidata sellist teavet saada. Võrgustikku kuulub 850 EURESe nõustajat, kes asuvad strateegilistes paikades üle kogu Euroopa. Nõustajad tegelevad töötajate ja töökohtade kokkuviimisega nii riikide kui Euroopa tasandil ja annavad tööotsijatele teavet elu- ja töötingimuste kohta või suunavad nad usaldusväärsete allikate juurde. 
 
Ask Anderseni jaoks oli välismaale töötama minemine loomulik samm. „Enamik minuga koos õppivatest politoloogiatudengitest läks välismaale kas praktikale või püsivale töökohale. Miks mitte ka mina? Olen täiesti teadlik nägemispuudega inimese raskustest välismaale suundumisel, kuid selle õnnestumist ei saa kindlaks teha teisiti, kui proovides. Kui ma esimest korda välismaale praktikale sõitsin, sain aru, et olen selleks täielikult võimeline. See muutis mind piisavalt vapraks, et otsida ja ka leida tööd teises riigis.“
 
  
Lisateave
 
Lisateave elamise ja töötamise kohta eri Euroopa riikides on EURESe portaalis

 

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee