Noored eurooplased soovivad töötada välismaal

27.06.2011

Viimane Eurobaromeetri uuring näitas, et 52% Euroopa noortest soovib töötada mõnes teises Euroopa riigis. Seejuures elab vähem kui 3% Euroopa töötavast elanikkonnast väljaspool oma koduriiki.
Viimane Eurobaromeetri uuring näitas, et 52% Euroopa noortest soovib töötada mõnes teises Euroopa riigis. Seejuures elab vähem kui 3% Euroopa töötavast elanikkonnast väljaspool oma koduriiki.       
 
Viimane Eurobarometer Eurobaromeetri uuing avaldati 2011. aasta mais Euroopa Komisjoni juhtalgatuse „Noorte liikuvus” osana, mille eesmärk on pakkuda noortele   töökohavõimalusi, edendades liikuvust hariduse kaudu.
 
Uuringu käigus küsitleti üle 57 000 noort vanuses 15–35-aastat. Euroopa Komisjoni tehtud uuringus olid esindatud kõik 27 Euroopa liidu liikmesriiki, samuti Norra, Island, Horvaatia ja Türgi.
 
Uuringus olid muuhulgas küsimused noorte soovi kohta töötada välismaal, millest selgus, et napp enamus vastanutest sooviks kolida mõnda teise Euroopa riiki. Islandi vastanutest soovis kolida 84%, järgnes Rootsi (76%), Bulgaaria (74%), Rumeenia (73%) ja Soome (71%).
 
Euroopa tööturu jaoks on hea uudis, et enam kui pool küsitletud noortest sooviksid töö tõttu liikuda, eelkõige kuna noorte liikuvus on võimalus töötuse leevendamiseks ja majanduskasvu edendamiseks.
 
Hoolimata suurest huvist liikuda mõnda teise Euroopa riiki on tegelikult liikuvate noorte arv tunduvalt väiksem. Uurimus näitab selgelt, et ainult seitsmendik (14%) intervjueeritud noortest eurooplastest on õppinud või olnud koolitusel välismaal.
 
Kuigi vastajad tõid välja eri põhjuseid, mis takistavad nende liikumist teise Euroopa riiki, oli siiski kaks kõige enam korduvat põhjust. Neljandik (25%) vastanutest märkis perekohustusi, nagu lapsed või ülalpeetavad sugulased. Kolmandik (33%) leidis aga, et nende liikuvust takistavad ebapiisavad rahalised vahendid. Seda tõstsid esile enamik Rumeenia (51%), Ungari, Horvaatia ja Bulgaaria (kõigis 55%) vastanutest.
 
 
Lisateave
 
Algatus „Noorte liikuvus

Tagasi

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee