Nõuanne lootustandvatele ettevõtjatele

29.06.2011

Kuna eesmärgiks on seatud edendada ettevõtlust ja soodustada füüsilisest isikust ettevõtjaks olemist majanduse elavdamise nimel, otsivad mitmed Euroopa kodanikud üha enam võimalusi alustada oma isikliku väikese või keskmise suurusega ettevõttega kas siis kodumaal või mõnes muus Euroopa riigis. Võimalik, et paljud soovivad selleks kasutada vastavaid EURESe teenuseid.
Kuna eesmärgiks on seatud edendada ettevõtlust ja soodustada füüsilisest isikust ettevõtjaks olemist majanduse elavdamise nimel, otsivad mitmed Euroopa kodanikud üha enam võimalusi alustada oma isikliku väikese või keskmise suurusega ettevõttega kas siis kodumaal või mõnes muus Euroopa riigis. Võimalik, et paljud soovivad selleks kasutada vastavaid EURESe teenuseid.     
 
„Enne uue ettevõtte loomist teises Euroopa riigis soovitan ma südamest, et alustavad ettevõtjad koostaksid hästi sõnastatud äriplaani, investeerimiskava ja isikliku finantskava. Võib osutuda väga kulukaks kolida mõnda teise Euroopa ossa ja leida kuus kuud hiljem, et äriplaan ei õnnestunud,” ütleb Henk Smolders, EURESe vanemnõustaja Madalmaades, kes on spetsialiseerunud selliste välismaal tegutseda soovivate alustavate ettevõtjate nõustamisele.
Inimestele, kes pulbitsevad ideedest, kuid kellel puudub piisav kapital oma äriprojekti alustamiseks, võiks lahendus tulla väikerahastamisasutustelt, kes on kogu Euroopas esile kerkinud.
 
Väikerahastamisasutused pakuvad Euroopa kõige haavatavamatele rühmadele (naised, noorukid, vähemused, puudega inimesed ja eraettevõtjad) väikelaene või mikrofinantseeringut, et aidata neil oma projektidega alustada. Iga ettevõtja või vähem kui 10 töötajaga ettevõte saab taotleda mikrokrediiti summas kuni 25 000 eurot, tingimusel, et toimingud leiavad aset laenu taotlemise riigis.
 
Kuid arvatavasti kõige paremat nõu ettevõtte alustamise kohta saab neilt, kes on juba teinud seda, mille poole teie veel püüdlete. EURESe nõustajad võivad teid ettevõtete omanikega kokku viia ning jagada teile täielikku teavet teie sihtriigi pangandussüsteemide ning õiguslike ja halduslike tavade kohta.
 
Lisateave
 
Lisateavet mikrokrediidi ja piirkondlike organisatsioonide kohta leiate Euroopa mikrokrediidirahastust.
 
Mida saab EURES tööandjate heaks ära teha?
 
Euroopa Komisjoni töö alustavate ettevõtjate heaks.

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee