Uus video selgitab Euroopa sotsiaalkindlustusõigusi

11.07.2011

Olete asumas elama mõnda teise Euroopa riiki ja sooviksite teada, kumb riik vastutab teie sotsiaalkindlustushüvitiste eest? Euroopa Komisjon andis juunis 2011 välja video teemal „Euroopa-sisene liikumine“, eesmärgiga selgitada sotsiaalkindlustusõigusi.
Olete asumas elama mõnda teise Euroopa riiki ja sooviksite teada, kumb riik vastutab teie sotsiaalkindlustushüvitiste eest?Euroopa Komisjon andis juunis 2011 välja video teemal „Euroopa-sisene liikumine“, eesmärgiga selgitada sotsiaalkindlustusõigusi.       
 
Sotsiaalkindlustus hõlmab tervishoidu, rasedus- ja sünnitustoetust, peretoetusi, töötushüvitisi ning pensioni. Kuigi Euroopa Liidus (nagu ka Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis) on jõus ühtsed eeskirjad, mis neid õigusi kaitsevad, kohaldatakse ka siseriiklikke seadusi.
 
Sotsiaalkindlustuse eest vastutab korraga vaid üks riik.   Tavaliselt on selleks riik, kus töötate või olete füüsilisest isikust ettevõtja, kuid on ka erandeid. Kuid mis saab siis, kui elate ühes, aga töötate teises riigis või olete sinna suunatud lühiajaliselt?  
 
Vajate lisateavet? Lisaks sellele kokkuvõtlikule kolmeminutilisele audiovisuaalsele ülevaatele on täiendav teave riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi kohta 31 riigispetsiifilises juhises, mis avaldati samuti juunis 2011. Üksikasjaliku inglis-, prantsus- või saksakeelse juhise nägemiseks klõpsake vastava riigi liputähisel.
 
Veenduge, et teaksite Euroopas liikudes oma sotsiaalkindlustusõigusi. Tööjõu värbamise või elamis-ja töötingimuste kohta saate alati nõu ja soovitusi ka kohalikult EURESe nõustajalt.
 
 
Lisateave
 
Vaata videot 
 
 
Teave Euroopa Liidu sotsiaalkindlustusõiguste kohta.
 
Korduma kippuvad küsimused teemadel, nagu haigus-, rasedus- ja sünnitus- ja isadusõigused; pension; töötushüvitised; peretoetused.
 
 
 
Lisateave elamis- ja töötamistingimuste kohta eri Euroopa riikides on EURESe portaalis

Tagasi

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee