EURES aitab suurendada tööotsijate väljavaateid

18.08.2011

EURESe nõustajad korraldavad aasta jooksul mitmeid üritusi, mis viivad kokku tööotsijad ja ettevõtted. Portugali EURES on oma tegevuse viinud aga sammukese kaugemale. Alates 2007. aastast on sealsed EURESe nõustajad teinud tihedat koostööd partneritega teistest liikmesriikidest, korraldades mitmeid riikideteemalisi päevi.
EURESe nõustajad korraldavad aasta jooksul mitmeid üritusi, mis viivad kokku tööotsijad ja ettevõtted.Portugali EURES on oma tegevuse viinud aga sammukese kaugemale.Alates 2007. aastast on sealsed EURESe nõustajad teinud tihedat koostööd partneritega teistest liikmesriikidest, korraldades mitmeid riikideteemalisi päevi.                 
 
Portugali EURES korraldas sellel aastal seitsme erineva riigi (Hispaania, Itaalia, Norra, Rootsi, Saksamaa, Šveitsi ja Ühendkuningriigi) päeva. Mille poolest erinevad riikideteemalised päevad tavalistest tööhõivepäevadest?
 
„Keskendudes ühele riigile, saame tööotsijaile pakkuda täpsemat teavet just neid huvitava riigi kohta,” selgitab Ana Margarida Silva, kes on Portugali EURESe juhtkonna tugirühma liige ning ürituste korraldaja. „Samuti püüame keskenduda ametitele, mis võivad olla mõlema riigi ühises huvivaldkonnas. Näiteks ametitele, mille puhul on Portugalis registreeritud kõrge töötuse määr, kuid kuhu teises riigis vajatakse töötajaid.
 
Ühe riigi ettevõtted saavad teha esitlusi, reklaamida vabu töökohti ning intervjueerida kandidaate kohapeal. EURESe nõustajad pakuvad kohapeal konkreetset nõu elu- ja töötingimuste ning tõhusaima tööotsimisviisi kohta selles riigis. Kui rääkida keeleoskusest, siis on riikideteemalisi päevi, kus on esindatud ka kultuurikeskused, kes annavad teavet keelekursuste kohta. „Saksamaa-päevadel oli lisaboonusena esindatud näiteks Goethe Instituut – Saksamaa kultuuriinstituut, mille eesmärk on edendada saksa keelt üle maailma,” selgitas Ana Margarida.
 
Kui palju on sellistel üritustel külastajaid? „Riikideteemalised päevad ei ole reeglina massiüritused, mis tähendab, et saame osalejatele anda individuaalset teavet ja nõu. Siiski on sellel aastal Portugalis riigi majandusliku olukorra tõttu külastajate arv märgatavalt tõusnud.
 
Kõige huvipakkuvamad olid Saksamaa-päevad, kus 14. juunil Portos ja 16. juunil Lissabonis korraldatud üritustel käis kokku üle 600 tööotsija. Nendele üritustele registreerus märtsi lõpust juuni lõpuni 2011 kokku üle 2100 tööotsija. See on kuus korda suurem kui sarnastele üritustele registreerunute arv 2010. aastal.
 
Loomulikult on taolised üritused pälvinud palju tähelepanu meedias, saades kriitikat nn ajude väljavoolule kaasa aitamise eest. „Eelistan, et meie parimad ja säravaimad inimesed kolivad kuhugi mujale Euroopas, paar sammu kodust kaugemale ning panustavad nii Euroopa Liidu kasvu ja arengusse, kui et kaotame nad tegevusetuse või liidust väljarände tõttu,” sõnas Ana vastuseks.
 
Lõpetuseks sõnas ta „Paljud tööotsijad naasevad varem või hiljem kodumaale, tuues kaasa kõik omandatud kogemused. Mõned neist tagasitulijatest on nüüd meie ülikoolide, haiglate ja ettevõtete kõige innovaatilisemate uurimisrühmade juhid või direktorid või isegi valitsuse liikmed. Teised on alustanud oma äri ning on nüüd ise loomas töökohti Portugalis. Keskpikas perspektiivis ei ole seega tingimata tegemist kaotatud mänguga.“
 
 
Lisateave
 
Portugali EURES korraldab pidevalt riikideteemalisi päevi. Need on EURESe ürituste kalendris
 
 
Lisateave töö- ja elutingimuste kohta eri Euroopa riikides on EURESe tööalase liikuvuse portaalis
 
 
Kvalifitseeritud töötajate otsing EURESe CV-andmebaasis
 
Vaata, mida EURES saab teha tööandjate jaoks

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee