Kuidas hinnata uuele töökohale kandideerides oma keeleoskust?

26.10.2011

Kas oled uuele töökohale kandideerides tõdenud, et väljendid „keskmine” või „edasijõudnu” kirjeldavad sinu võõrkeeletaset liiga üldiselt? Nüüd saab tööotsija hinnata oma keeleoskust uue vahendi abil, mis mitmekordistab tema karjäärivõimalusi.
Kas oled uuele töökohale kandideerides tõdenud, et väljendid „keskmine” või „edasijõudnu” kirjeldavad sinu võõrkeeletaset liiga üldiselt? Nüüd saab tööotsija hinnata oma keeleoskust uue vahendi abil, mis mitmekordistab tema karjäärivõimalusi.     
 
Euroopa keeleõppe raamdokument (CEFR) on tõhus keeleoskuse hindamise vahend, mis kogub ühe enam populaarsust. EURES toetab Europassi CV-de kasutamist ning Euroopa keeleõppe raamdokument on osa Europassi raamistikust.
 
„Kasvava teabevahetuse ja rahvusvahelise liikuvuse ajastul on keelte valdamine karjääritegemiseks hädavajalik. Tööotsijal on lihtsam tööd leida, kui ta esitab CV-s oma keeleoskustasemed rahvusvaheliselt võrreldaval ja selgel skaalal,” märgib Pedro Chaves Euroopa Komisjonist.
 
Kasutajasõbralik Euroopa keeleõppe raamdokument sisaldab kuut ühtset keeleoskustaset alates A1-st (läbimurre) kuni C2-ni (haritud emakeelekõneleja tase). See hindamismudel sobib kõigile Euroopa keeltele. Enesehindamise skaala kasutamise muudavad lihtsaks igaühele arusaadavad oskuste kirjeldused näiteks kujul „saan aru enamiku teleuudiste ja publitsistikasaadete sisust”. „Euroopa keeleõppe raamdokumendi tabelis on kirjeldatud keelepädevusi kogu Euroopas omaksvõetud ühtsete kriteeriumide alusel,” ütleb Pedro Chaves.
 
Euroopa Kaasaegsete Keelte Keskuse tegevdirektori Waldemar Martyniuki sõnul muudab Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskuse hindamisjuhendi praktilisus selle väärtuslikuks nii tööotsijate kui ka tööandjate jaoks. „Uut inimest tööle võttes huvitab tööandjat tema tegelik keeleoskus. Tavalised kirjeldused on liiga üldised. Tänu Euroopa keeleõppe raamdokumendi kirjelduskriteeriumidele saab tööandja kandidaadist täpsema ettekujutuse.”
 
 
Lisateave
 
Tutvu Euroopa Nõukogusarnaste vahendite ja meetoditega
 
 
 
 
Lisateave töö- ja elutingimuste kohta eri Euroopa riikides on EURESe tööalase liikuvuse portaalis
 
 
Kvalifitseeritud töötajate otsing EURESe CV andmebaasis

Tagasi

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee