EURES – Euroopa kõnekeskuste usaldusväärne partner

09.11.2011

Suurepärase esimese välismaal töötamise kogemuse võib saada tööst klienditoekeskuses. EURES toetab tööotsijaid, kes soovivad leida rahvusvahelises keskkonnas rakendust oma keeleoskustele.

Klienditoekeskustest on viimastel aastatel kujunenud oluline ärisektor. Tänu kaasaegse sidetehnika kiirele arengule on üha suuremal hulgal ettevõtetel võimalik osta see teenus sisse konkreetselt sellele spetsialiseerunud teenusepakkujatelt. Nimetatud teenusepakkujate personaliosakondades on samas väga ruttu aru saadud, et EURES on sellesse väga spetsiifilisse sektorisse tööjõu värbamisel sobivaim partner.

Stream International on ülemaailmselt tegutsev tehnilise toe ja klienditeeninduse pakkuja väga erinevatele klientidele. Ettevõtte kõnekeskused osutavad abi 13 eri keeles ning seetõttu on neil pidevalt tarvis värvata tööle välistööjõudu. Pärast oma Euroopa peakorteri üleviimist Amsterdami on Streamil kujunenud tavaks teha õigete inimeste leidmiseks regulaarselt koostööd EURESe võrgustikuga.

Amsterdami mitmekeelne kõnekeskus otsib tihtipeale suuremate Euroopa keelte emakeelena rääkijaid. Sellises kõnekeskuses töötamiseks peab nn Stream operaatoril olema väga hea suhtlemisoskus, viisakas kõnepruuk telefonile vastamisel ning hea stressitaluvus. Ta peab suutma rääkida vabalt inglise keelt ning mõistagi oskama ennast viisakalt ja selgelt väljendada oma emakeeles.

Euroopa Tööhõiveteenistusest on kujunenud kõnekeskustesse uute töötajate värbamisel parim koostööpartner. „EURES on kõige usaldusväärsem partner „raskemate” keelte, nagu taani, norra, saksa, prantsuse või itaalia keele emakeelena rääkijate leidmisel,” ütleb Streami personalispetsialist Remco Van Til.

Enne kui heakskiidetud avaldused ettevõttele edastatakse, teeb EURESe nõustaja tavaliselt avalduste seast eelvaliku. Tööandja toetab omalt poolt kandidaate kolimisel, andes nõu, kuidas leida sobiv eluase, ning muudes administratiivküsimustes.

Missugused on klienditeenindaja töö eripärad?

  1. Teile peab meeldima väljakutse töötada väga mitmesuguste inimestega.
  2. Te asute tööle paljukultuurilises keskkonnas.
  3. Teil tuleb tegelda keerukate probleemidega väga lühikeste tähtaegadega.
  4. Teil peab olema tugev tahe pidevalt õppida ja ennast oma kutsealal edasi arendada.
  5. Teile peab meeldima töötada meeskonnas, õppides teistelt ning ühtaegu toetades teisi.

 

Teine hea näide tõhusast koostööst klienditoe pakkujate ja EURESe võrgustiku vahel on seotud Iiri ettevõttega GEM. Nende kõnekeskus, mis asub Põhja-Iirimaal Belfastis, pakub spetsiaalselt kliendile kohandatud mitmekeelseid teenuseid rahvusvahelise haardega organisatsioonidele. Et selle ülesandega toime tulla, on tingimata vaja palgata töötajaid, kes kõnelevad mitut keelt. Ligikaudu 300 GEMi 1000 töötajast on välismaalased. Üldiseks tavaks ongi kujunenud palgata töötajaid välismaalt ning ettevõte pakub neile seejärel kohale saabumisel logistilist tuge ja koolitust.

See Iiri ettevõte värbab inimesi erinevatest Euroopa riikidest, mistõttu ta kasutab EURESe teenuseid üsna sageli. „Mis meile EURESe juures võrreldes teiste tööhõiveteenistustega eriti meeldib, on just „inimlik aspekt” – võimalus kohalike EURESe nõustajatega vahetult suhelda,” märgib GEMi personalijuht Marcella McKeever. „Neist on väga palju abi spetsiifiliste keeleoskustega töötajate leidmisel. Meil on seitse mitmekeelset klienti ja me pakume teenuseid 24 erinevas keeles. Seetõttu on meil pidevalt tarvis palgata Belfasti töötajaid välismaalt.” Samuti pakub EURESe võrgustik GEMi personalispetsialistidele kasulikku teavet Euroopa töömesside kohta, kus nad on sageli kohal.

 

Lisateave:

STREAM
Remco van Til
Vanempersonalispetsialist, Stream
Remco_van_Til at Stream dot com
www.stream.com

GEM
Marcella McKeever
Personalijuht
marcella dot mckeever at the-gem dot com
http://www.the-gem.com

Tagasi

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee