Euroopa EURES portaal

EURESe eesmärk on pakkuda teavet, nõu ja tööjõu värbamise (töökoha leidmise) teenuseid nii töötajate ja tööandjate kui ka iga kodaniku jaoks, kes soovib saada kasu inimeste vaba liikumise põhimõttest. Euroopa Liidu tööjõu vaba liikumise põhimõte tähendab, et töötaja võib töötada mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigis, samuti Norras, Islandil ja Liechtensteinis (Euroopa Majanduspiirkonna riigid) ning Šveitsis.

 

Mida saab EURES teie jaoks teha?

EURESe portaal loob juurdepääsu asjakohasele töötajate liikuvuse teabele, tööotsingu funktsioonidele ja samuti ligikaudu 850st abivalmist EURESe nõustajast koosnevale võrgustikule. Näiteid:
 

Jaotises „Otsi töökohta” kuvatakse teile hetkel saadaolevad töökohad 31 Euroopa riigis.

 

Kui registreerute „Minu EURESe” kasutajaks tööotsijana (see on tasuta), saate luua ja avaldada oma elulookirjelduse, nii et seda näevad nii tööandjad kui ka EURESe nõustajad, kes aitavad tööandjatel leida sobivaid kandidaate.

 

Jaotises „Elamine ja töötamine” aidatakse teil ennast paremini ette valmistada ja saada rohkem teavet tööhõive ning elu- ja töötingimuste kohta teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides.
Selles jaotises leiate, milliste Euroopa Majanduspiirkonna riikide tööturule liikumine on üleminekuperioodi ajal Bulgaaria ja Rumeenia ja 2004. aasta 1. mail Euroopa Liiduga liitunud kümne liikmesriigi kodanikele piiratud.

 

Klõpsates lingile „Pöörduge EURESe nõustaja poole” või võttes ühendust kohaliku või piirkondliku tööturuasutusega, avaneb teile juurdepääs mitmele teabevahendile ja teid nõustatakse paljudes praktilistes, õiguslikes ja haldusküsimustes, millega tuleb välismaal töö otsimisel ja vastuvõtmisel kokku puutuda.

 

Kui soovite teada, milliseid praktilisi samme tuleb astuda töö leidmiseks ja välismaale kolimiseks, tutvuge jaotises „Kas oled koolilõpetaja?” olevate kontroll-loenditega. Sealt saate kasulikku teavet nii tööotsingu kui ka välisriigis sisseelamise kohta.
 

Portaalis EURES avaldavad töökohti EURESe liikmed ja partnerid, eelkõige Euroopa riikide tööhõiveametid. Nad avaldavad portaalis EURES töökohti tööandjatelt, kes on huvitatud töötajate töölevõtmisest. Need nn EURESe töökohad on tähistatud sinise lipuga, mis näitab, et tööandja on eriti huvitatud töötajate töölevõtmisest teistest Euroopa riikidest.

Euroopa tööjõuturu läbipaistvuse parandamiseks avaldatakse meie veebilehel – väheste eranditega – kõik Euroopa riikide tööhõiveametite pakutavad töökohad. Need töökohad ei ole tähistatud sinise lipuga ja need ei ole EURESe töökohad.

 

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee