Europass

Mis on europass?

Europass pakub inimestele uue võimaluse oma oskusi ja kvalifikatsiooni paremini väljendada ning teha need kõikjal Euroopas (EL, EFTA/EMP ja kandidaatriigid) üheselt mõistetavaks.

Eesmärk:
•aidata kodanikel sobiva töö või koolituse leidmiseks oma oskusi ja kvalifikatsioone tõhusalt kirjeldada;
•aidata tööandjatel mõista oma töötajate oskusi ja kvalifikatsioone;
•aidata määratleda haridus- ja koolitusasutuste õppekavade sisu ning seda selgitada.
 

Europassi CV - Lihtne elektrooniline CV formaat
 

Europassi CV on välja töötatud selleks, et lihtsustada eelkõige teise riiki tööle kandideerimisega seotud ülesandeid. Igas riigis on erinevad CV koostamise põhimõtted, millega peab tööotsija arvestama. Europassi eesmärk on pakkuda tööotsijatele ja –pakkujatele üle-Euroopalist CV vormi.

Loe lähemalt http://www.europass.ee/ 

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee