MAKSUSTAMINE

00.00.0000

Enne kui suundute ükskõik millisesse Euroopa riiki tööle, annab Maksu- ja Tolliamet teile järgmised soovitused:

Kui töö kestab alla 6 kuu
• Enne Eestist lahkumist uurige, kas palka maksab Eesti või sihtkoha riigi tööandja ja kuidas toimub töö eest tasumine.
• Üldjuhul jääb inimene Eesti residendiks kui ta töötab ja elab teises riigis alla 183 päeva.
• Kohale jõudes uurige tööandjalt, kas ja kuidas toimub maksude maksmine palgalt (kas maksud peetakse kinni või tuleb need endal tasuda).
• Selgitage välja, kas pead esitama deklaratsiooni ka sihtkohariigis.
• Hoidke alles kõik tasu saamise või maksude maksmisega seotud dokumendid.
• Tagasi jõudes deklareerige saadud tulu vastaval vormil, vajadusel pidage nõu oma kohaliku maksuhalduriga.

Kui töö kestab kauem kui 6 kuud
• Kui viibite teises riigis kauem kui 6 kuud võivad mõlemad riigid lugeda teid oma residendiks.
• Kui teie elukoht Eestis säilib, loetakse teid Eesti siseseaduste alusel Eesti residendiks ka Eestist eemaloldud aja vältel.
• Kui teine riik loeb teid oma residendiks siis väljastab ta vastava tõendi.
• Kui riikide vahel on kehtiv maksuleping välditakse topeltresidentsust ning topeltmaksustamist maksulepingu alusel.
• Selgitage, kuidas toimub töö tasustamine, kas teil tekib maksukohustus teises riigis.
• Hoidke alles ja vajadusel esitage Maksu- ja Tolliametile sihtkoha riigis tasu saamise ja maksude tasumisega seotud dokumendid.
• Kui teil tekib küsimusi, siis pöörduge kohaliku maksuhalduri poole.

Lisainfot rahvusvahelise maksustamise erisuste kohta saab Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.

Eestikeelset lisainfot töötajate maksustamise kohta Euroopas on võimalik leida siin.

 

Maksustamise ülevaade

Maksustamine toimub nii riiklikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Residentide puhul on maksustatud kõik tulud, mis on teenitud üle maailma (krediteeritakse maks, mida tasuti teistes riikides). Mitteresidentide puhul on enamus Küprosel teenitud tuludest maksustatud.

Eraisikute maksustamine
Kehtib astmeline tulumaks, mis ulatub kuni 35%. Maksuvaba tulu määr on 19 500 EUR.
Iga EL kodanik peab taotlema Küprose maksuametist maksumaksja isikukoodi (Tax Identification Code - T.I.C). Selleks on vaja passi ja I.R.163A täidetud vormi Form I.R.163A.pdf. Maksumaksja isikukoodi väljastatakse kahe päeva jooksul. Maksukohustuse suurus sõltub sellest, kas isik on Küprose resident või mitte.

Resident on füüsiline isik, kelle elukoht on Küprosel või kui ta viibib Küprosel 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeva. Isik loetakse residendiks alates tema Küprosele saabumise päevast. Residendist füüsiline isik maksab tulumaksu kõikidelt nii Küprosel kui ka väljaspool Küprost saadud tuludelt.
Mitteresidendid on kohustatud maksma maksu ainult Küprosel saadud tulu eest.

Füüsilise isiku maksumäärad on:

  • 0 %-ga maksustatakse sissetulek kuni 19 500 EUR aastas;
  • 20 %-ga maksustatakse sissetulek 19 501–28 000 EUR aastas;
  • 25 %-ga maksustatakse sissetulek 28 001–36 300 EUR aastas;
  • 30%-ga maksustatakse sissetulek 36 301 - 60 000 EUR aastas;
  • 35%-ga maksustatakse sissetulek üle 60 001 EUR aastas.

Lähemalt saab tutvuda siin

 
Abikaasad on maksustatud eraldi. Lisainfot saab Küprose maksuametist: (Inland Revenue Department) tel: +357 22601921; e-post: svrasida at ird dot mof dot gov dot cy.
Kohaliku maksuameti büroo kintaktid on leitavad siin

Küprose ja Eesti vahel on sõlmitud maksustamise kahepoolset lepingut.

Nimetatud maksulepinguga püütakse topeltmaksustamist vältida lisaks siseõiguslikele sätetele.

Üldiselt on maksulepingu eesmärgiks:

-vältida rahvusvahelist topeltmaksustamist;
-erinevate tululiikide maksustamisõiguste kindlaksmääramine residendi- või tuluallikariigi vahel;
-maksudest kõrvalehoidumise tõkestamine, piirates tulu- ja kapitalimakse, mida riik teise lepinguosalise riigi residentide suhtes võib kehtestada;
-diskrimineeriva maksustamise ärahoidmine.


Lisainfo Küprose maksusüsteemist on Küprose maksuameti (Inland Revenue Department) koduleheküljel: http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/index_gr/index_gr?opendocument 
e-post: svrasida at ird dot mof dot gov dot cy
tel: +357 22 601 921
faks: +357 22 661 243

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30 Aprill. Tuludeklaratsiooni täitmine elektrooniliselt läbi Interneti http://taxisnet.mof.gov.cy .
Täpsem info Küprose maksusüsteemist on leitav siin


Allikad: 

 

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee