TÖÖ LEIDMINE

08.10.2007

Alates 1. maist 2007 on Eesti kodanikel vaba juurdepääs Madalmaade tööturule, seega töötamiseks ei ole vaja tööluba. Riigis viibimise ja sotsiaalsete garantiide tingimusi reguleerivad Madalmaade ja/või EL seadused.

 

Töö otsimine Madalmaades ei erine töökoha otsingust Eestis, kuid Madalmaades on rohkem mitteriiklikke  töövahendusfirmasid ning tööotsijate omainitsiatiiv on märgatavalt suurem. Rohkem kui 60% kõikidest vakantsetest töökohtadest leitakse enda initsiatiivil. Seega, omades Madalmaades head võrgustikku, on võimalused sobivat tööd leida suuremad.

 

Peamiselt kasutatakse töö otsingutel järgmisi kanaleid:

 

Tööhõiveametid (UWV Werkbedrijf - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen): UWV Werkbedrijf toetab ja abistab tööotsijaid. Registreerimine tööhõiveametis ei ole kohustuslik, kuid kui soovite end seal tööotsijana registreerida, siis piisab EL kodaniku staatusest. Ülevaade tööhõivebüroo teenustest ja ka vabadest töökohtadest samuti UWV Werkbedrijf aadressil www.werk.nl/werk_nl/eures.

 

Eratöövahendusbürood (uitzendbureaus): Riiklike töövahendajate kõrval eksisteerib Madalmaades ka suur hulk töövahendusega tegelevaid erafirmasid, mida nimetatakse „uitzendbureaus“. Need mitteriiklikud personaliotsingufirmad vahendavad reeglina piiratud kestvusega töösuhteid. Samuti on kasvanud töötamine lähetuste alusel. Tähtajaline töösuhe võib uitzendbureau kaudu lõpuks ka tähtajatu töölepinguni viia. Vahendustasu töövõtja maksma ei pea.

Lisinfot eratöövahendusfirmade kohta:

www.undutchables.nl;

www.abu.nl;
www.nbbu.nl;
www.workinholland.ikwilhet.nu/;
www.detachering.pagina.nl;
www.werving-selectie.pagina.nl;
www.mercuri-urval.com: eesti keelne portaal;
www.fashionsolution.nl: fashion;
www.elanit.nl: IT;

www.interimmanagementbureaus.nl.

Inglise keelsed veebilehed:
www.deltaplusbv.eu;
www.dutchisnotrequired.nl/web/nl/services/en/pages/index.html;
www.bluelynx.com;
www.undutchables.nl;
www.abroad-experience.com;
www.manpower.com.
Klienditeenindussektori tööpakkumised (Inglise keeles):
www.undutchables.nl;
www.kellyservices.com;
www.uniquemls.com;
www.bluelynx.nl;
www.englishlanguagejobs.com;
www.twenty4help.com;
www.randstad.nl;
www.vedior.nl.

Bakalaureuse- ja magistrikraadiga tööpakkumised:
www.iagora.com;
www.europlacement.com;
www.eurograduate.com;
www.intermediair.nl;
www.yer.nl;
www.banenrijklimburg.nl;
www.yacht.nl;
www.betabanen.nl;
www.vitae.nl;
www.academictransfer.nl;
www.agriholland.nl;
www.ranger.nl;
www.academictransfer.com;
www.birdengineering.nl: biotehnoloogia.

Spetsialiseerunud kindlale valdkonnale:
www.agrojobs.nl: põllumajandus;
www.cadjobs.nl: tehniline joonestamine;
www.archined.nl: arhidektuur;
www.export.nl: eksport, transport;
www.medweb.nl: meditsiin;
https://sire-search.com : loodusteadused;
Ehitussektor, metallitööstus (metaan) põllumajandus- ja aiandus:
www.maintec.nl:
www.bouwflex.nl;
www.fridayeurotech.nl;
www.stadionpersoneelsdiensten.nl;
www.ditbouwentechniek.nl;
www.baanaanbod.nl;
www.europrofessionals.nl;
www.exoticgroup.nl;
www.flex-worx.nl;
www.fhs-bv.nl;
www.jobconnecteurope.com;
www.kennemeruitzend.com;
www.laborflex.nl;
www.laudam.nl;
www.legalines.com;
www.l-a-b.nl;
www.mcdo-it.nl;
www.metaalflex.com;
www.pe-people.nl;
www.sbaeuro.com;
www.seppeeters.nl;
www.tenswervingenselectie.nl;
www.theperfectmatch.nu;
www.totalteam.nl;
www.vankoppen-vaneijk.nl;
www.vanstokkomdetachering.nl;
www.voorneputten.nu;
www.westflex.nl;
www.worksupport.nl;
www.pdpersoneel.nl;
www.aelbersfpd.nl.

Hooldus: www.infopuntzorg.nl, www.zwbanen.nl.

Hooajatööd: www.seasonalworks.nl.

Ajalehed: Infot vabadest töökohtadest saab ka ajalehtedest. Enamuse ajalehtedes avaldatavatest vabadest töökohtadest võib leida üleriigiliste ajalehtede laupäevastest lisadest: NRC Handelsblad - peamiselt juhtivad ja administratiivsed töökohad; De Volkskrant - avalik sektor, akadeemilised ja meditsiini erialad; De Telegraaf and the Algemeen Dagblad - kaubandus- ja ärivaldkonna kuulutused; regionaalsed ajalehed.

Vaata lisaks:

www.telegraaf.nl;
www.nrc.nl;
www.volkskrant.nl;
www.intermediair.nl: on spetsialiseerunud koolilõpetajatele.

 

Internet: Järjest rohkem tööandjaid ja töövõtjaid kasutavad töötajate/tööandjate leidmiseks internetti. Paljude firmade kodulehtedel on võimalus täita online avaldus või kasutada CV andmebaase nagu näiteks EURES. Kui te soovite teavet tööpakkumiste kohta Madalmaades, on teile abiks EURES portaal www.eures.europa.eu > Tööotsijale > Otsi töökohta, mille andmebaas sisaldab kõikide EL riikide vabasid töökohti. Kui Te valdate hollandi keelt, siis saate ka kasutada UWV Werkbedrijf andmebaasi www.werk.nl.

 

Töölaadad: Üha rohkem populaarsust koguvad töölaadad. Töölaatade peamisteks organiseerijateks on tööhõiveametid, töövahendusagentuurid ja kolledžid ning ülikoolid koostöös mitmete teiste organisatsioonide ja tööandjatega.

 

Tööotsing kohapeal koos vormiga U 2: Isik, kes on töötu ja kellele on Eestis määratud  töötukindlustushüvitis, saab minna ükskõik millisesse Euroopa Liidu liikmesriiki (seega ka Hollandisse) tööd otsima maksimaalselt kolmeks kuuks, ilma et ta kaotaks õiguse töötuskindlustushüvitisele. Selleks peab ta pöörduma elukohajärgsesse tööhõiveametisse Eestis ja esitama avalduse vormi U 2 taotlemiseks. Väljasõidu heakskiitmise korral on inimesel 7 päeva aega, et pöörduda Hollandis vastava piirkonna tööbüroosse, esitada vorm U 2 ja ennast töötuks registreerida. Nii ei katke töötuskindlustushüvitise maksmine. 

Lisainfot leiate Eesti Töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee.

 

Tööle kandideerimine

Töökohale asumise  ja kandideerimise protseduurid eristuvad tulenevalt töö iseloomust:

  • põllumajandussektoris jm lihttööliste puhul eelistavad tööandjad kohe isiklikult kohtuda; avaldus välismaalt on reeglina kirjalikus vormis;
  • kvalifitseeritud ja kõrgelt kvalifitseeritud töökohtadele kehtib standardprotseduur – trükitud sooviavaldus koos CV-ga;
  • on üsna levinud helistada töökohta ette; sellisel juhul valmistage Teid huvitavad küsimused ette enne numbri valimist;

Kirjalik tööavaldus peaks olema korrektselt koostatud, sest seeläbi kujuneb tööandjal Teist esmamulje. Tööavaldus Hollandis koosneb 2 osast:

  1. Kaaskiri: peaks olema trükitud; stiililt konkreetne, selge ja ametlik ning ei tohiks     pikkuselt ületada ühte A4 formaadis lehekülge. Sõnastuses tuleks oma tööleasumise põhjused arusaadavalt esile tuua.  Kaaskirjas peaks olema veel ära toodud Teie põhjendus, miks Te arvate ennast sobivat sellesse ametisse ja Teie motiveeritus seda tööd teha. Töötajate värbamisel on Hollandi tööandjad väga huvitatud töötaja motiveeritusest. Lõpetuseks võiksite Te kaaskirjas märkida, et oleksite väga tänulik võimaluse eest intervjuul oma avaldust veelkord tutvustada.
  2. Elulookirjeldus (CV): Hollandis on tavaks kasutada eluloo sõnastuses asjalikku stiili. CV peaks olema vormistatud trükitud kujul, sisaldama üksnes fakte ja arve ning pikkus 1-2 lehekülge. Elulookirjelduse ülesehitus on alljärgnev: isikuandmed, haridus, töökogemus, vaba aja tegevused. Haridus ja töökogemus peab olema kronoloogilises järjekorras. Reeglina ei kuulu CV juurde passifoto ja diplomid – need esitatakse juhul, kui tööandja nõuab.

Hollandi tööandjad tavaliselt vastavad tööotsijatele üsna kiiresti. Kui Te pole saanud 14 päeva jooksul mingit tagasisidet, siis võtke tööandjaga telefoni teel ühendust.

 

Hollandi- või ingliskeelse CV näidise leiate aadressilt www.europass.ee. Europassi kodulehel on võimalik täita elektrooniliselt CV ja selle täitmist lihtsustavad juhendmaterjalid ning näited.

 

Peamised tööotsinguportaalid Hollandis:

www.werk.net; 

www.undutchables.nl;

www.bluelynx.com;

www.intermediair.nl;

www.startpeople.nl;

www.monsterboard.nl;

www.expatica.com;

www.goudengids.nl;

www.eures.europa.eu;

www.werving-selectie.startpagina.nl/;

www.stepstone.nl;

www.manpower.com/.

Lisaks kasulikke addresse, mis abistavad Teid tööotsinguil Hollandis.

Vaata lisatud faili: kasulikke portaale Hollandis.doc.

Küsimustele vastuseid leiate www.werk.nl/werk_nl/eures/working-living-netherlands.

Küsimusi saate esitada www.newtoholland.nl/NewToHolland/app/en/home?init=true.

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee