rss

Uudised

 • Euroopa kogemuse saamise kaks võimalust

  13.09.2011

  Tööotsijatel, kes soovivad saada õppimise, koolituse või töötamise kogemust muudes Euroopa riikides, on palju võimalusi. Eelkõige võib esile tõsta kaht programmi Eurodyssée ja European Mobility (Euroopa liikuvus), mis hõlbustavad töö- ja õppepraktikale minemist ning ametialase koolituse saamist Euroopas.

 • EURES aitab suurendada tööotsijate väljavaateid

  18.08.2011

  EURESe nõustajad korraldavad aasta jooksul mitmeid üritusi, mis viivad kokku tööotsijad ja ettevõtted. Portugali EURES on oma tegevuse viinud aga sammukese kaugemale. Alates 2007. aastast on sealsed EURESe nõustajad teinud tihedat koostööd partneritega teistest liikmesriikidest, korraldades mitmeid riikideteemalisi päevi.

 • Omandatud pädevuse tunnustamine Euroopas

  18.07.2011

  Kas oled just lõpetanud õpingud ja otsid tööd mujal Euroopas? Või kas oled juba töötanud veidi aega ja soovid siirduda muusse Euroopa riiki? Ent kuidas tagada, et teine riik tunnustab omandatud akadeemilist pädevust? Siin saab aidata NARIC.

 • Euroopa tervisekindlustuskaart pakub üllatusi

  14.07.2011

  Teie kotid on pakitud ja olete valmis kolima välismaale õppima, riigiga tutvuma või tööle. Aga tervisekindlustus? Ärge lahkuge kodust Euroopa tervisekindlustuskaardita.

 • Uus video selgitab Euroopa sotsiaalkindlustusõigusi

  11.07.2011

  Olete asumas elama mõnda teise Euroopa riiki ja sooviksite teada, kumb riik vastutab teie sotsiaalkindlustushüvitiste eest? Euroopa Komisjon andis juunis 2011 välja video teemal „Euroopa-sisene liikumine“, eesmärgiga selgitada sotsiaalkindlustusõigusi.

 • EURES kui VKEde abivahend

  05.07.2011

  Euroopa Liidu 23 miljonit väikest ja keskmise suurusega ettevõtet (VKE) moodustavad 99% kõigist Euroopa Liidu ettevõtetest. EURESe teenustest võib kasu olla ettevõtjatel, kellel on kavas teistes Euroopa riikides töötajaid värvata, seal tegevust alustada või senist tegevust sinna laiendada.

 • Nõuanne lootustandvatele ettevõtjatele

  29.06.2011

  Kuna eesmärgiks on seatud edendada ettevõtlust ja soodustada füüsilisest isikust ettevõtjaks olemist majanduse elavdamise nimel, otsivad mitmed Euroopa kodanikud üha enam võimalusi alustada oma isikliku väikese või keskmise suurusega ettevõttega kas siis kodumaal või mõnes muus Euroopa riigis. Võimalik, et paljud soovivad selleks kasutada vastavaid EURESe teenuseid.

 • Kiirkohtingust tööintervjuu – kuidas jätta head esmamuljet

  29.06.2011

  Töökoht esimesest silmapilgust või hoopis silmapilkne “ei” –kiirkohtingu kontseptsioon on tunginud ka värbamismaailma. Kiirkohtingust tööintervjuu ei asenda tõenäoliselt küll traditsioonilisi töölevõtmismeetodeid, kuid on muutumas protsessi esimeseks sammuks. See võib osutuda efektiivseks, kui tööotsijad ennast tutvustavad ja tööandjad hindavad suurt arvu kandidaate.

 • EURAXESS: teie värav teadustööks Euroopas

  27.06.2011

  Otsite tööd teadlasena? Või olete teadlane, kes kaalub tööleasumist mõnes teises Euroopa Liidu riigis ja vajate praktilist nõu, kuidas seda teha? EURAXESS, mis sisaldab üle 4000 tööpakkumise teadlastele ning rohkelt teavet, võib olla just see allikas, mida vajate

 • Noored eurooplased soovivad töötada välismaal

  27.06.2011

  Viimane Eurobaromeetri uuring näitas, et 52% Euroopa noortest soovib töötada mõnes teises Euroopa riigis. Seejuures elab vähem kui 3% Euroopa töötavast elanikkonnast väljaspool oma koduriiki.

 • Europassi CV – Teie Euroopas töötamise eelis

  22.06.2011

  Soovite töötada mõnes teises Euroopa riigis? Europassi CV ongi see, mida vajate oma tööotsingute alustamiseks. See võimaldab Teil tutvustada oma oskusi ja pädevusi standardstiilis ja -vormingus. Pealegi on CV kasutamine tasuta ja seda tunnustatakse 32 Euroopa riigis.

 • PLOTEUS: universaalne veebiteabe portaal

  16.05.2011

  Otsite töökohta oma kogemuste suurendamiseks? Või kaalute õppima asumist mõnda teise Euroopa riiki? Välismaal veedetud aeg võib suurendada võimalusi tulevikus tööd leida. See näitab võimalikele tööandjatele võimet töötada mitmekülgsetes meeskondades, motiveeritust õppida uusi keeli, ja suurendab teadlikkust eri kultuuridest. .

 • Sümboolne laevareis Doonaul Viinist Bratislavasse

  05.05.2011

  Üritusega “Piirideta tööturg – nüüd on kõik koos” tähistati tööjõu liikuvuse üleminekureeglite lõppu kaheksale 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud liikmesriigile.

 • EURES on tähtis kogemustega töötajate allikas Euroopas

  05.05.2011

  Igal aastal toimub Saksamaal Hannoveris Euroopa suurim mess. Sellele kogunevad ligikaudu 6500 uuendus- ja arendustegevuse ning tööstusettevõtte esindajad. 2011. aasta aprillis käis Hannoveri messil ka EURESe Saksamaa esindus, et reklaamida oma tegevust ettevõtetele ja tööotsijatele.

 • Üks päev Euroopa tööhõivepäevade koordineerija elust

  05.05.2011

  Euroopa tööhõivepäevad pakuvad tööotsijatele suurepärase võimaluse kohtuda tööandjatega ja avastada, mis võimalusi on olemas teistes Euroopa riikides. EURESe nõustajate jaoks on tööhõivepäeva lõppeesmärk leida liikuvatele Euroopa kodanikele töökohad.

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee